Навигација

Размена искустава у области оцењивања усаглашености ЛЗО

Семинари

У просторијама АТС-а је 3. и 4. децембра 2015. године одржан, у оквиру билатералног ПТБ пројекта „Подршка инфраструктури квалитета у Србији“, састанак којем су присуствовали представници АТС-а и експерт из Немачке, Карл Хајнц Нојтел (Karl-Heinz Noetel).

Састанак је одржан у циљу размене информација и искустава у области оцењивања усаглашености личне заштитне опреме (уз учествовање стално запослених и екстерно ангажованих експерата АТС-а), а на основу досадашњих искустава у раду АТС-а у овој области са посебним акцентом на:

-    детаљне информације у вези нових прописа ЕУ који уређују област личне заштитне опреме и постојеће ситуације у овој области (Европски парламент ће усвојити нову Уредбу о ЛЗО 2016. године па је било од суштинског значаја објаснити које ће промене настати након престанка важења Директиве о ЛЗО број 89/686)

-    поступак оцењивања усаглашености (преглед типа (члан 11) и оцена усаглашености са типом (чланови 12 и 13 „Правилника о личној заштитној опреми“, Службени гласник број 100/11), односно модули B, C, C2, D – будући да ће бити измењени поступци оцењивања усаглашености)

-    координацију рада нотификованих тела у овој области (рад Европске групе за кординацију рада нотификованих тела у области ЛЗО и њених органа – Хоризонталног комитета и вертикалних група, и препорука за примену које усвајају чланови Хоризонталног комитета) – додатне информације се могу пронаћи на следећој адреси: www.nbcoordinationppe.eu/home

-    питања везана за поступак акредитације коју додељује АТС.
 

Наведена питања су разматрана будући да постоји потреба за:

-    уједначеним тумачењем одредаба директиве/уредбе

-    разматрањем разлика у радним процедурама за нотификована тела

-    постојањем уједначених процедура у области сертификације

-    упоредивим резултатима испитивања.

Европска комисија је потписала уговор са Европском групом за кординацију рада нотификованих тела у области ЛЗО путем које нотификована тела могу да размењују мишљења и искуства о хоризонталним и вертикалним питањима у области ЛЗО. Европска група за кординацију рада нотификованих тела у области ЛЗО се састоји од Хоризонталног комитета, Привремене (Ad Hoc) групе и вертикалних група. Предлози, који настану као резултат дискусија путем овог форума, се тичу техничких питања, а нотификована тела их примењују у форми „препорука за примену“.

Чланови Хоризонталног комитета су представници свих нотификованих тела у овој области, вертикалних група, националних група за координацију, представници земаља кандидата, као и посматрачи из: Генералног директората ЕК за предузетништво (DG Enterprise) и Генералног директората ЕК за социјална питања (DG Social Affairs), Експертске групе за ЛЗО, Секретаријата EFTA-е, CEN/CENELEC-а и удружења произвођача. Хоризонтални комитет има задатак да извештава о примени важећих прописа, које утичу на рад нотификованих тела (нови законодавни оквир, нове директиве, итд.), као и о питањима која се тичу тумачења поступака оцењивања усаглашености у складу са Директивом о ЛЗО.

Чланови вертикалних група су нотификована тела и лабораторије за испитивање у овој области, а у неким случајевима и представници произвођача, а њихов задатак је да анализирају начин примене стандарда, поступака оцењивања усаглашености када не постоје хармонизовани стандарди, испитивања којима се верификују методе испитивања („Round Robin tests“).

Постојеће вертикалне групе:

ВГ 1 заштита главе
ВГ 2 заштита дисајних путева
ВГ 3 заштита очију и лица
ВГ 4 заштита слуха
ВГ 5 заштитна одећа (укључујући и рукавице)
ВГ 6 укинута
ВГ 7 заштита од ланчаних тестера
ВГ 8 појасеви за спасавање
ВГ 9 штитници за мотоциклисте и спортисте
ВГ 10 заштита за стопала и ноге
ВГ 11 ЛЗО за заштиту од падова са висине

Искуства су показала да је рад Европске групе за кординацију рада нотификованих тела у области ЛЗО од суштинског значаја будући да су резултати рада ове Групе неопходни за реализацију активности оних који учествују у поступку оцењивања усаглашености.

Како су чланови Европске групе за кординацију рада нотификованих тела у области ЛЗО само нотификована тела и одређене интересне стране, неопходно је узети у обзир следеће:

•    учешће у раду Хоризонталног комитета још увек није могуће за ТОУ из Србије

•   учешће ТОУ из Србије у раду вертикалних група је могуће уколико се контактира известилац одређене вертикалне групе и уколико он одобри овакав вид учешћа.

Потребно је истаћи да ће важећа Директива о ЛЗО број 89/686 бити повучена, а замениће је Уредба о ЛЗО, а измене ће се односити на:

-    одређене прелазне одредбе за производе и сертификате који су издати у складу са Директивом о ЛЗО број 89/686

-    прелазни период за примену Уредбе о ЛЗО који ће бити две године од дана ступања на снагу ове Уредбе

-    примену одредби, које се односе на нотификована тела, која ће започети већ након шест месеци од ступања на снагу Уредбе о ЛЗО.