Навигација

Нове акредитације у јануару 2016. године

Актуелности

Током јануара месеца 2016. године Акредитационо тело Србије (АТС) донело је одлуке о додели акредитације за једну лабораторију за еталонирање, једну лабораторију за испитивање и једно сертификационо тело за сертификацију система менаџмента, односно низ одлука о додели акредитације, одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, суспензији акредитације, укидању акредитације, итд.

Додељена је акредитација лабораторији за еталонирање:

- NORTH CONTROL d.o.o., NORTH Cal, Трг цара Јована Ненада 15/8, Суботица

лабораторији за испитивање:

- ГП Планум АД, Београд-Земун, Сектор за техничке послове, Служба контроле квалитета, Земун, 22. октобра број 15

и сертификационом телу за сертификацију система менаџмента:

- ENGAGE CERTIFICATION CENTER, доо, Македонска 26, спрат 7, стан 21, Београд.

Акредитација је укинута лабораторијама за испитивање:

- Институт за општу и физичку хемију АД, Лабораторија за испитивање, истраживање и Привредно друштво за пројектовање, производњу и услуге AZIMUTH d.o.o., Лабораторија за испитивање, Баћевац, Павловачка бр. 3

- Сточарско ветеринарски центар "Крњача" за репродукцију и вештачко осемењавање домаћих животиња, Лабораторија за испитивање, Београд, Панчевачки пут 105.

Све детаљне информације о акредитованим телима за оцењивање усаглашености можете погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.