Navigacija

Nove akreditacije u januaru 2016. godine

Aktuelnosti

Tokom januara meseca 2016. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za etaloniranje, jednu laboratoriju za ispitivanje i jedno sertifikaciono telo za sertifikaciju sistema menadžmenta, odnosno niz odluka o dodeli akreditacije, održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, ukidanju akreditacije, itd.

Dodeljena je akreditacija laboratoriji za etaloniranje:

- NORTH CONTROL d.o.o., NORTH Cal, Trg cara Jovana Nenada 15/8, Subotica

laboratoriji za ispitivanje:

- GP Planum AD, Beograd-Zemun, Sektor za tehničke poslove, Služba kontrole kvaliteta, Zemun, 22. oktobra broj 15

i sertifikacionom telu za sertifikaciju sistema menadžmenta:

- ENGAGE CERTIFICATION CENTER, doo, Makedonska 26, sprat 7, stan 21, Beograd.

Akreditacija je ukinuta laboratorijama za ispitivanje:

- Institut za opštu i fizičku hemiju AD, Laboratorija za ispitivanje, istraživanje i Privredno društvo za projektovanje, proizvodnju i usluge AZIMUTH d.o.o., Laboratorija za ispitivanje, Baćevac, Pavlovačka br. 3

- Stočarsko veterinarski centar "Krnjača" za reprodukciju i veštačko osemenjavanje domaćih životinja, Laboratorija za ispitivanje, Beograd, Pančevački put 105.

Sve detaljne informacije o akreditovanim telima za ocenjivanje usaglašenosti možete pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.