Navigation

New accreditations granted in January 2016

Current events

In January 2016, the Accreditation Body of Serbia (ATS) made decisions on accreditation granting for one calibration laboratory, one testing laboratory and one certification body providing certification of management systems, and a series of decisions on accreditation granting, maintenance, renewal, extension, reduction, suspension, withdrawal, etc.

Accreditation was granted to the following calibration laboratory:

- NORTH CONTROL d.o.o., NORTH Cal, Trg cara Jovana Nenada 15/8, Subotica

testing laboratory:

- GP Planum AD, Beograd-Zemun, Sektor za tehničke poslove, Služba kontrole kvaliteta, Zemun, 22. oktobra broj 15

and to the following certification body providing certification of management systems:

- ENGAGE CERTIFICATION CENTER, doo, Makedonska 26, sprat 7, stan 21, Beograd.

Decisions to withdraw accreditation were made in case of the following testing laboratories:

- Institut za opštu i fizičku hemiju AD, Laboratorija za ispitivanje, istraživanje i Privredno društvo za projektovanje, proizvodnju i usluge AZIMUTH d.o.o., Laboratorija za ispitivanje, Baćevac, Pavlovačka br. 3

- Stočarsko veterinarski centar "Krnjača" za reprodukciju i veštačko osemenjavanje domaćih životinja, Laboratorija za ispitivanje, Beograd, Pančevački put 105.