Navigacija

Vesti

Usvojen novi SI sistem jedinica

Obaveštenja

Na 26. Generalnoj konferenciji za tegove i mere, koju je organizovao Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) 16. novembra 2018. godine u Versaju u Francuskoj, prisutni predstavnici iz 54 zemlje sveta jednoglasno su izglasali reviziju Međunarodnog siste...

Realizovane obuke

Obaveštenja

ATS je u toku 2018. godine nastavio sa aktivnostima na obuci ocenjivača/tehničkih eksperata za potrebe akreditacije, a sve u skladu sa Planom obuka i seminara. Realizovane su obuke: -obuka za vodeće ocenjivače za ocenjivanje kontrolnih tela prema SRP...

Nove akreditacije u oktobru 2018. godine

Obaveštenja

Tokom oktobra 2018. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacij...

Nove akreditacije u septembru 2018. godine

Aktuelnosti

Tokom septembra 2018. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, ukidanju suspenzije a...

Nove akreditacije u avgustu 2018. godine

Obaveštenja

Tokom avgusta 2018. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, u...

Nove akreditacije u julu 2018. godine

Aktuelnosti

Tokom jula 2018. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, ukid...

Nove akreditacije u junu 2018. godine

Obaveštenja

Tokom juna 2018. godine nije bilo donetih odluka o dodeli akreditacije, ali je tokom juna 2018. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima a...

Objavljen elektronski bilten ATS-a broj 19

Promocija

Akreditaciono telo Srbije je nakon duže pauze objavilo elektronski bilten br. 19. Tema broja je Seminar u Sava Centru “Novi ljudi za novo doba-tranzicija na standard ISO/IEC 17025:2017”. U ovom broju, vam takođe prikazujemo istorijat ATS-a, povodom ...

Nove akreditacije u maju 2018. godine

Obaveštenja

Tokom maja 2018. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, ...

Svetski dan metrologije 2018. godine

Aktuelnosti

20. maj, Svetski dan metrologije, je dan kada se obeležava godišnjica potpisivanja Metarske konvencije iz 1875. godine. Ovaj sporazum obezbeđuje osnovu za uniformnost merenja širom sveta na kom počivaju naučna otkrića i inovacije, industrijska proizvodnja ...