Навигација

АТС се враћа редовним радним активностима у својим просторијама

Обавештења

АТС се враћа редовним радним активностима у својим просторијама

Акредитационо тело Србије (АТС) се почев од 18.05.2020. године враћа редовним радним активностима у својим просторијама у Влајковићевој  бр. 3.

На основу Решења Акредитационог тела Србије бр. 1-02/2020-9  од 14.05.2020. године запослени АТС-а који су за време ванредног стања, сходно Решењу бр. 1-02/2020-6 од 17.03.2020. године, радили у измењеним условима, почев од 18.05.2020. године постепено се враћају на редован рад у просторијe АТС-а према Плану рада запослених за период од 18. до 31.05.2020. године. 

Узимајући у обзир Одлуку о укидању ванредног стања (Сл. гласник РС, бр. 65/2020 од 06.05.2020. године), препоруке Министарства за рад, борачка и социјална питања да се и по укидању ванредног стања па до потпуног успостављања редовног стања запосленима омогући рад од куће, Решења Акредитационог тела Србије бр.1-02/2020-8 од 07.05.2020. године да ће се повратак запослених који раде од куће одвијати постепено и плански како би се спречили сви могући ризици од поновног ширења заразе вирусом корона, донета је ова одлука са циљем обезбеђења безбедног повратка запослених и остваривања континуитета пословања АТС-а.

Срдачно, АТС