Навигација

Годишњи састанак са оцењивачима (водећим/техничким) за оцењивање контролних тела

ОпштеОбавештења

Годишњи састанак са оцењивачима (водећим/техничким) за оцењивање контролних тела

Годишњи састанак са оцењивачима (водећим / техничким) за оцењивање контролних тела одржан је 9. новембра 2020. године. Састанак је одржан „on-line“ коришћењем Cisco Webex платформе. 
Главне теме састанка су биле следеће: Смернице за примену стандарда ISO/IEC 17020 (ILAC-P15:05/2020) односно примена документа АТС-УП42 и Модули оцењивања усаглашености у складу са Одлуком бр. 768/2008/ЕЗ са посебним освртом на везу обавезујућег документа ЕА-2/17 М, EA Document on Accreditation for Notification Purposes и АТС-ПА08, Области активности АТС-а, Прилог 1.Током 2019. и 2020. године број акредитованих контролних тела се знатно повећао па је и број оцењивања ових тела био изузетно велики. О налазима оцењивања, коришћењу докумената за оцењивање (дилеме, проблеми, позитивна искуства) је такође било речи на састанку оцењивача.
На крају састанка се дискутовало о питањима које су иницирали oцењивачи, са циљем побољшања квалитета процеса оцењивања.

Срдачно, Ваш АТС