Navigacija

Godišnji sastanak sa ocenjivačima (vodećim/tehničkim) za ocenjivanje kontrolnih tela

OpšteObaveštenja

Godišnji sastanak sa ocenjivačima (vodećim/tehničkim) za ocenjivanje kontrolnih tela

Godišnji sastanak sa ocenjivačima (vodećim / tehničkim) za ocenjivanje kontrolnih tela održan je 9. novembra 2020. godine. Sastanak je održan „on-line“ korišćenjem Cisco Webex platforme. 
Glavne teme sastanka su bile sledeće: Smernice za primenu standarda ISO/IEC 17020 (ILAC-P15:05/2020) odnosno primena dokumenta ATS-UP42 i Moduli ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa Odlukom br. 768/2008/EZ sa posebnim osvrtom na vezu obavezujućeg dokumenta EA-2/17 M, EA Document on Accreditation for Notification Purposes i ATS-PA08, Oblasti aktivnosti ATS-a, Prilog 1.Tokom 2019. i 2020. godine broj akreditovanih kontrolnih tela se znatno povećao pa je i broj ocenjivanja ovih tela bio izuzetno veliki. O nalazima ocenjivanja, korišćenju dokumenata za ocenjivanje (dileme, problemi, pozitivna iskustva) je takođe bilo reči na sastanku ocenjivača.
Na kraju sastanka se diskutovalo o pitanjima koje su inicirali ocenjivači, sa ciljem poboljšanja kvaliteta procesa ocenjivanja.

Srdačno, Vaš ATS