Навигација

Усвојене резолуције: 24. Генерална скупштина  ILAC-а и 34. Генерална скупштина  IAF-a

ОбавештењаАктуелностиМеђународне активности

УСВОЈЕНЕ РЕЗОЛУЦИЈЕ НА 24. ГЕНЕРАЛНОЈ СКУПШТИНИ  ILAC-а И РЕЗОЛУЦИЈЕ НА 34.  ГЕНЕРАЛНОЈ СКУПШТИНИ  IAF-a

С обзиром на тренутну тешку ситуацију проузроковану пандемијом коронавируса, ове године су одржани он-лајн састанци 24. Генералне скупштине ILAC-а 22. октобра 2020. године и  34. Генералне скупштине IAF-a, 05. новембра 2020. године. У даљем тексту, издвајамо неке од усвојених Резолуција:

Представљамо вам неке од усвојених резолуција са састанка Генералне скупштине ILAC-а које су доступне на следећем линку: https://ilac.org/publications-and-resources/ga-resolutions/. То су следеће резолуције:

ILAC Резолуција GA 24.01 – Генерална скупштина усваја Записник са 23. састанка Генералне скупштине ILAC-а одржане 28. и 30. октобра 2019. године у Франкфурту.

ILAC Резолуција GA 24.02 – Генерална скупштина усваја Записник са 19. Заједничке Генералне скупштине IAF-a/ILAC-a одржаном у Франкфурту 29. октобра 2019. године. 

ILAC Резолуција GA 24.03 – Генерална скупштина прихвата извештај Финансијског комитета за ревизију о финансијским извештају за 2019. годину.

ILAC Резолуција GA 24.04 – Извештај менаџмента и ревидирани финансијски извештаји за 2019. годину, које су потписали сви чланови Извршног комитета, подељени су члановима Генералне скупштине 30. јуна 2020. године.

Генерална скупштина, поступајући по препоруци ILAC-овог Финансијског комитета за ревизију (FAC), формално одобрава ревидиране финансијске извештаје за 2019. годину.

ILAC Резолуција GA 24.05 – Генерална скупштина одобрава ослобађање од одговорности чланове Извршног комитета за политику коју су водили током фискалне 2019. године. Та политика се заснива на годишњим извештајима или изјавама о тој политици поднетим Генералној скупштини.

ILAC Резолуција GA 24.06 – Генерална скупштина је примила информацију о финансијском извештају за период од 1. јануара 2020. до 31. августа 2020. године.

ILAC Резолуција GA 24.07 – Генерална скупштина одобрава буџет за 2021. годину на предлог Извршног комитета.

ILAC Резолуција GA 24.08 – Генерална скупштина, поступајући по препоруци Извршног комитета, одобрава да Генерална скупштина ILAC-а 2021. године, према члану 19 став 3, буде одложена за највише пет месеци и да се, у складу са тим, одржи пре краја новембра 2021. године.

У Прилогу 1 усвојених резолуција, наводе се нови чланови Извршног комитета након одржаних избора за период од 2021. до 2023. године. Избори су одржани електронским путем пре 24. виртуелне седнице Генералне скупштине у складу са одредбама холандског Закона о ванредним ситуацијама током пандемије 2020. године.

У табели испод представљамо изабране кандидате:
 

ПОЗИЦИЈЕ У ИЗВРШНОМ КОМИТЕТУ

ИЗАБРАНИ КАНДИДАТ

Председавајућа ILAC -а

Etty Feller (ISRAC)

Потпредседавајућа

María Isabel López Martínez (EMA)

Преседавајућа AMC-а

Jennifer Evans (NATA)

Председавајућа ARC-а

Dana Leaman (NVLAP)

Председавајући AIC-а

Erik Oehlenschlaeger (DANAK)

Председавајућа EA IC

Lorraine Turner (UKAS)

Председавајућа MCC-а

Verónica Ramírez (EMA)

Председавајућа JDSC-а

Sharonmae Shirley (JANAAC)

Представник AFRAC-а

Araya Fesseha

Представник APAC-а

Trace McInturff

Представница ARAC-а

Amina Ahmed Mohammed

Представник ЕА

Andreas Steinhorst

Представник IAAC-а

Ferney Chaparro

Представник SADCA-е

Ronald (Ron) Josias

Председавајући Комитета за лабораторије
Jeff Gust (NCSLI) изабран од стране Комитета за лабораторије


У даљем тексту, издвајамо неке од усвојених Резолуција на 34. Генералној скупштини IAF-а:

IAF Резолуција 2020-05 – Извештај председавајућег IAF-а - Генерална скупштина је усвојила Извештај председавајућег.

IAF Резолуција 2020-06 – Извештај о Стратешком плану IAF-а - Генерална скупштина је усвојила извештај потпредседавајућег о напретку у примени Стратешког плана за период 2020-2025.

IAF Резолуција 2020-07 – Извештај о статусу оснивања јединствене међународне организације за акредитацију - Генерална скупштина је усвојила извештај о напретку у формирању јединствене међународне организације за акредитацију.

IAF Резолуција  2020-08 – Извештај Комисије за управљање базама података - Генерална скупштина је усвојила извештај о напретку базе података  IAF CertSearch за акредитоване сертификате система менаџмента.

IAF Резолуција 2020-14 – Пријем у чланство МоU (Меморандум о разумевању) - Генерална скупштина је усвојила извештај секретара о новим члановима IAF-овог  Меморандума о разумевању од Генералне скупштине 2019. године (поређано по датуму одобрења чланства):

 • Национално акредитационо тело Гане (GhaNAS)
 • Национално акредитационо тело Нигерије (NiNAS)
 • Организацијa IFS (International Featured Standards) Management GmbH 
 • Западноафрички систем акредитације (SOAC).

IAF Резолуција  2020-15 – Извештај  радне групе о често постављаним питањима у вези са COVID-19 - Генерална скупштина је усвојила извештај радне групе о често постављаним питањима у вези са COVID-19.

IAF Резолуција 2020-16 – често постављана питања IAF-у у вези са COVID-19 - Скупштина, поступајући по препоруци Извршног одбора, одобрава често  постављана питања  IAF-у (FAQs) како их је развила и објавила радна група IAF-а за питања у вези са COVID-19.

Генерална скупштина и даље подржава радну групу IAF-а за питања у вези са COVID-19 да настави да привремено ради у зависности од развоја тренутне ситуације у вези са пандемијом COVID-19.

Генерална скупштина признаје и прихвата то да стандарди и други нормативни документи не обухватају посебне захтеве за све ситуације које могу да се десе. У овом случају, често постављана питања IAF-у у вези са COVID-19 регулишу непредвиђену ситуацију пандемије.

Због тога, када се акредитационо тело или тело за оцењивање усаглашености позива на често постављана питања IAF-у у вези са COVID-19, која је објавио IAF, претпоставља се да она не противрече и да не искључују било који од захтева који су укључени у релевантне међународне стандарде и/или друге нормативне документе (видети ISO/IEC 1701117011, тачку 4.6.2). Таква претпоставка је на привременој основи у зависности од развоја тренутне ситуације са пандемијом COVID-19. Тела за оцењивање усаглашености и акредитациона тела могу да примене упутства која се налазе у често постављаним питањима IAF-у у вези са COVID-19, али тамо где ситуација дозвољава, приоритет треба дати уобичајеној ситуацији.

IAF  Резолуција 2020-18 – Транзициони период за ISO/IEC 27006: 2015 AMD  1: 2020 - Генерална скупштина, поступајући по препоруци Техничког комитета, одлучила је да транзициони период у вези са ISO/IEC 27006: 2015 AMD 1: 2020 - Информационе технологије - Технике безбедности - Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента безбедношћу информација - Измена 1, буде две године од последњег дана у месецу објављивања измењеног стандарда.

У оквиру овог временског оквира за транзицију:

 • акредитациона тела морају да буду спремна да изврше оцењивања транзиције за ISO/IEC 27006: 2015 AMD 1: 2020, у року од осам месеци од последњег дана месеца објављивања измењеног стандарда.
 • сертификациона тела морају да заврше транзицију на ISO/IEC 27006:2015 AMD 1:2020 кроз кроз оцењивања на локацији у року од 24 месеца од последњег дана месеца објављивање измењеног стандарда.


Напомена 1: ISO/IEC 27006:2015 AMD 1:2020 објављен је 27. марта 2020. године.

Напомена 2: транзиција није рутински прелазак са једне верзије стандарда на други. Она се односи само на одређене промене детаљно наведене у Измени 1: 2020.

IAF Резолуција 2020-20 – Проширења обима  IAF MLA Регионалне групе за акредитацију - Генерална скупштина одобрава проширења обима следећих чланова Регионалне групе за акредитацију у односу на период од одржавања Генералне скупштине из 2019. године:

 • AFRAC - под-обими: Ниво 4: ISO 50003, ISO/IEC TS 17021-10; под-обими:
 • Ниво 5: ISO 50001, ISO 45001;
 • EA - под-обим: Ниво 4: ISO/IEC TS 17021-10; Sub-Scope: Level 5: ISO 45001;
 • APAC – под-обим: Ниво 4: ISO/IEC TS 17021-10; под-обими: Ниво 5: FAMI-QS шема сертификације, IPC-PL-11-006, ISO 45001;
 • IAAC – под-обими: Ниво 4: ISO 50003, ISO/IEC TS 17021-10; под-обими: Ниво 5 : ISO 50001, ISO 45001.

IAF Резолуција 2020-21 – нова акредитациона тела потписници IAF MLA споразума – Генерална скупштина информисана је о пријему следећих чланова у IAF MLA споразум у односу на период од одржавања Генералне скупштине из 2019. године:

 • SADCAS Southern Africa (AFRAC) - главни обим: сертификација система менаџмента  – ISO/IEC 17021-1; под-обим: Ниво 4: ISO/IEC 17021-3; под-обим: Ниво 5: ISO 9001.

IAF Резолуција 2020-22 – проширења обима споразума акредитационих тела чланова/потписника  IAF MLA споразума  – Генерална скупштина информисана је о пријему следећих чланова у IAF MLA споразум у односу на период од одржавања Генералне скупштине из 2019. године:

 • EGAC Eгипат, SANAS Јужна Африка  (AFRAC); TURKAK Tурска (EA); ONAC Колумбија (IAAC) - под-обим: ниво 4: ISO 50003, под-обим: ниво 5: ISO 50001;
 • АА Аустрија, АCCREDIA Италија, ATS Србија, BSCA Белорусија, CAI Чешка, DAkkS Немачка, DANAK Данска, DPA Албанија, ЕА-BAS Бугарска, ENAC Шпанија, ESYD Грчка, FINAS Финска, IARNM Република Северна Македонија, INAB Ирска, IPAC Португалија, LA Литванија, NА Норвешка, NAAU Украјина, NAH Мађарска, PCA Пољска, RENAR Румунија, RvA Холандија, SA Словенија, SNAS Словачка, SWEDAC Шведска, TUNAC Тунис, TURKAK Турска, UKAS Уједињено Краљевство (ЕА); ANAB Сједињене Америчке Државе,  DCM Малезија, ЕМА Мексико, HKAS Хонг Конг, Кина, ЈАS-АNZ Аустралија и Нови Зеланд, IAS Сједињене Државе Америке, КАB Кореја, NABCB Индија, NACI Иран, SAC Сингапур, SCC Канада, ТАF Кинески Тајпеј (АPAC), ЕGAC Египат, SADCAS Јужна Африка, SANAS Јужна Африка (АFRAC); ОNAS Колумбија, ОUА Уругвај (IAAC) -- под-обим: ниво 4: ISO/IEC TS 17021-10; под-обим: ниво 5: ISO 45001;
 • JAS-ANZ Aустралија & Nови Зеланд, NABCB Индија(APAC) – под-обим: ниво 5: ISO 13485;
 • COFRAC Француска (EA), JAS-ANZ Aустралија и Нови Зеланд (APAC) - под-обим: ниво 5: FAMI-QS сертификациона шема;
 • ECA Костарика (IAAC), MAURITAS Maурицијус, SANAS Јужна Африка (AFRAC) - под-обим: ниво 4: ISO/TS 22003; под-обим: ниво 5: ISO 22000;
 • IAS Сједињене Америчке Државе (APAC) – под-обим: Ниво 5: IPC-PL-11-006
 • SADCAS Јужна Африка (AFRAC) – под-обим: ниво 4: ISO/IEC 17021-2, под-обим: ниво 5: ISO 14001;
 • EIAC Уједињени Арапски Емирати (APAC) – главни обим: сертификација особа – ISO/IEC 17024;
 • TUNAC Tунис (EA) – под-обим: ниво 4: ISO/IEC 27006, под-обим: ниво 5: ISO/IEC 27001;
 • CNAS Кина (APAC) – главни обим: Валидација и Верификација – ISO 14065.

IAF  Резолуција  2020-29 – Извештаји регионалних акредитационих група - Генерална скупштина је усвојила извештаје AFRAC, APAC, ARAC, EA, IAAC и SADCA.

IAF Резолуција 2020-30 – Избор директора IAF-а - Генерална скупштина је честитала следећим директорима на избору у Одбор IAF-а на трогодишњем мандату који се завршава Генералном скупштином 2023. године:

 • г. Peter Kronvall (SWEDAC) је изабран за директора који представља акредитациона тела из земаља са високо развијеном привредом за други и последњи трогодишњи мандат;
 • г. Marcus Long (IIOC) је изабран за директора који представља удружење чланова ТОУ за други и последњи трогодишњи мандат.

Напомене:

 • г. Xiao Jianhua (CNAS) ће завршити свој други и последњи мандат на месту председавајућег IAF-а на Генералној скупштини 2021. године;
 • г. Emanuele Riva (ACCREDIA) ће завршити свој други и последњи мандат на месту потпредседавајућег IAF-а на Генералној скупштини 2021. године.
 • г-ђица Sheronda Jeffries (TIA) ће завршити свој други и последњи мандат као директор који представља кориснике и чланове Удружења представника индустрије на Генералној скупштини 2021. године.
 • IAF Резолуција 2020-31 - Избор председавајућих комитета - Генерална скупштина је честитала следећим члановима изабраним да буду председавајући комитета IAF-а на трогодишњи мандат који се завршава на Генералној скупштини 2022. године:
 • г. Peter Kronvall (SWEDAC) је изабран за ко-преседавајућег комитета/групе за размену информација између акредитационих тела (Accreditation Body Information Exchange Group (ABIEG)) за други и последњи трогодишњи мандат;
 • г. Marcus Long (IIOC) је изабран за преседавајућег комитета CABAC (комитет који сачињавају представници асоцијација тела за оцењивање усаглашености) за други и последњи трогодишњи мандат.


Напомене:

 • Директор који представља акредитациона тела из земаља са високо развијеном привредом за други и последњи трогодишњи мандат аутоматски је копредседавајући Групе за размену информација између акредитационих тела (ABIEG) у складу са документом IAF PL5.
 • Директор који представља кориснике и чланове Асоцијације тела за оцењивање усаглашености (CAB Association Members) аутоматски је председавајући CABAC комитета (комитет који чине представници ТОУ) у складу са документом IAF PL5. 
 • Директор који представља кориснике и чланове Удружења представника индустрије је аутоматски председавајући Саветодавног комитета за кориснике (UAC комитета) у складу са IAF PL5. 
 • г-ђица Sheronda Jeffries (TIA) ће завршити свој други и последњи мандат на месту председавајуће Саветодавног комитета за кориснике (UAC комитета) на Генералној скупштини 2021. године.
 • г. Steve Keeling (JAS-ANZ) ће завршити свој први мандат на месту председавајућег Техничког комитета (ТC) на Генералној скупштини 2021. године.
 • г. Norman Brunner  (АА) ће завршити свој други и последњи мандат на месту председавајућег IAF MLAC (комитета за мултилатералне споразуме) на Генералној скупштини 2021. године. 
 • г.  Brahim Houla (GAC) ће завршити свој први мандат на месту председавајућег комитета за Комуникације и маркетинг (CMC) на Генералној скупштини 2021. године. 
 • г-ђица Andrea Barroso Melo Monteiro de Queiroz (CGCRE)  ће завршити други и последњи мандат на месту председавајућег Комитета за подршку у развоју (DSC) на  Генералној скупштини 2021. године

Срдачно, Ваш АТС