Навигација

Прелиминарно обавештење о транзиционом периоду за стандард ISO/IEC 27006:2015 AMD 1: 2020

ОбавештењаАктуелностиМеђународне активности

Прелиминарно обавештење о транзиционом периоду за стандард ISO/IEC 27006: 2015 AMD 1: 2020 - Информационе технологије - Технике безбедности - Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента безбедношћу информација - Измена 1

Чланови Међународног форума за акредитацију (IAF-а) су у протеклом периоду усвојили резолуцију о  транзиционом периоду за ISO/IEC 27006: 2015 AMD 1: 2020.

Комплетни текст усвојене резолуције налази се у наставку:

Транзициони период за ISO/IEC 27006: 2015 AMD 1: 2020 - Генерална скупштина је, на основу препоруке Техничког комитета, одлучила је да транзициони период за стандард  ISO/IEC 27006: 2015 AMD 1: 2020 - Информационе технологије - Технике безбедности - Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента безбедношћу информација - Измена 1, буде две године од последњег дана месеца објављивања измењеног стандарда.

У оквиру овог распореда за транзицију:

  • акредитациона тела (АТ) морају да буду спремна да реализују транзицију на стандард  ISO/IEC 27006: 2015 AMD 1: 2020  кроз оцењивања у року од осам месеци од последњег дана месеца објављивања измењеног стандарда.
  • сертификациона тела (СТ) ће извршити транзицију на ISO/IEC 27006:2015 AMD1:2020, што ће се потврдити кроз оцењивање на локацији сертификационог тела, у року од 24 месеца од последњег дана месеца објављивања измењеног стандарда.

Акредитационо тело Србије (АТС) ће реализовати транзицију на стандард ISO/IEC 27006: 2015 AMD 1: 2020 кроз оцењивања сертификационих тела, након усвајања ове одлуке IAF-а од стране Европске организације за акредитацију (ЕА). Детаљније информације о овоме биће објављене на сајту АТС-а по поменутом усвајању.

Напомена 1:ISO/IEC 27006:2015 AMD 1:2020 објављен је 27. марта 2020. године.

Напомена 2: транзиција није рутински прелазак са једне верзије стандарда на другу. Она се односи само на специфичне промене детаљно описане у документу Amendment1: 2020.

Извор: https://www.iaf.nu/articles/ISO_IEC_27006_2015_AMD_1_2020_Transitional_Arrangement_/661