Navigacija

Preliminarno obaveštenje o tranzicionom periodu za standard ISO/IEC 27006:2015 AMD 1: 2020

ObaveštenjaAktuelnostiMeđunarodne aktivnosti

Preliminarno obaveštenje o tranzicionom periodu za standard ISO/IEC 27006: 2015 AMD 1: 2020 - Informacione tehnologije - Tehnike bezbednosti - Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću informacija - Izmena 1

Članovi Međunarodnog foruma za akreditaciju (IAF-a) su u proteklom periodu usvojili rezoluciju o  tranzicionom periodu za ISO/IEC 27006: 2015 AMD 1: 2020.

Kompletni tekst usvojene rezolucije nalazi se u nastavku:

Tranzicioni period za ISO/IEC 27006: 2015 AMD 1: 2020 - Generalna skupština je, na osnovu preporuke Tehničkog komiteta, odlučila je da tranzicioni period za standard  ISO/IEC 27006: 2015 AMD 1: 2020 - Informacione tehnologije - Tehnike bezbednosti - Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću informacija - Izmena 1, bude dve godine od poslednjeg dana meseca objavljivanja izmenjenog standarda.

U okviru ovog rasporeda za tranziciju:

  • akreditaciona tela (AT) moraju da budu spremna da realizuju tranziciju na standard  ISO/IEC 27006: 2015 AMD 1: 2020  kroz ocenjivanja u roku od osam meseci od poslednjeg dana meseca objavljivanja izmenjenog standarda.
  • sertifikaciona tela (ST) će izvršiti tranziciju na ISO/IEC 27006:2015 AMD1:2020, što će se potvrditi kroz ocenjivanje na lokaciji sertifikacionog tela, u roku od 24 meseca od poslednjeg dana meseca objavljivanja izmenjenog standarda.

Akreditaciono telo Srbije (ATS) će realizovati tranziciju na standard ISO/IEC 27006: 2015 AMD 1: 2020 kroz ocenjivanja sertifikacionih tela, nakon usvajanja ove odluke IAF-a od strane Evropske organizacije za akreditaciju (EA). Detaljnije informacije o ovome biće objavljene na sajtu ATS-a po pomenutom usvajanju.

Napomena 1:ISO/IEC 27006:2015 AMD 1:2020 objavljen je 27. marta 2020. godine.

Napomena 2: tranzicija nije rutinski prelazak sa jedne verzije standarda na drugu. Ona se odnosi samo na specifične promene detaljno opisane u dokumentu Amendment1: 2020.

Izvor: https://www.iaf.nu/articles/ISO_IEC_27006_2015_AMD_1_2020_Transitional_Arrangement_/661