Навигација

Генерална скупштина ЕА

ОбавештењаАктуелностиМеђународне активности

ОДРЖАНА ГЕНЕРАЛНА СКУПШТИНА ЕА

Због пандемије COVID-19, 46. Генерална скупштина (ГА) Европске органзације за акредитацију (ЕА) која је трајала од 25. до 26. новембра 2020. одвијала се у потпуности он-лајн.

Генерална скупштина је окупила преко 80 учесника из 50 националних акредитационих тела (НАТ-ова), Европске комисије, ЕФТА-е, признатих заинтересованих страна и Саветодавног одбора ЕА, учешћем њихових председавајућих.

На састанцима који су одржани у ова два дана, учествовао је и проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-а. У наставку вести, издвајамо неке од најважнијих одлука које су донете.

Једно од главних питања Генералне скупштине било је успостављање нове управљачке структуре ЕА. Након одобрења ревидираног Правилника о раду у јуну 2020. године, Генерална скупштина је позвана да усвоји ревидирани Статут, што је неопходан корак да би нова управљачка структура могла да почне са радом 1. јануара 2021. године.

Нова управљачка структура заснива се на успостављању Извршног комитета и Техничког управног одбора што се види из наредне усвојене резолуције:

Резолуција EA 2020 (46) 02 – Генерална скупштина бира следеће службенике ЕА на двогодишњи мандат почев од 1. јануара 2021:

 • Председник ЕА: Maureen Logghe, BELAC;
 • Потпредседник ЕА: Cecilie Laake, NA;
 • Чланови извршног комитета: Leopoldo Cortez, IPAC; Adrienne Duff, INAB; Roeland Nieuweboer, RvA; Emanuele Riva, ACCREDIA;
 • Чланови техничког управног одбора (председавајући комитета):
 • Председавајућа Савета ЕА МLА (МАС комитет): Maria Papatzikou, ESYD;
 • Председавајући Комитетa  за хоризонталну хармонизацију ЕА (ЕА HHC): Gabriel Zrenner, DakkS;
 • Председавајући ЕА LC: Laurent Vinson, COFRAC;
 • Председавајући ЕА CC: Kevin Belson, UKAS;
 • Председавајући ЕА IC: Orbay Evrensevdi, TURKAK;
 • Комитет  за  комуникације  и  публикације ЕА (CPC): Lucyna Olborska, PCA.

У продужетку текста, издвајамо неке од усвојених резолуција:

Резолуција ЕА 2020 (46) 05 – Генерална скупштина, поступајући по препоруци Извршног комитета, одобрава обавезну примену следећих докумената које је издала Агенција за железницу ЕУ (ЕRA):

 • EAGA(20)11-20 Секторска шема за акредитацију ECM-1172-002 V3-1 и ECM-1172-002 V3-1 -  ECM  Сертификациона шема.

Између 16. јуна 2020. године и 16. јуна 2021. године, у складу са чланом 6 (3) Уредбе Комисије (ЕУ) 2019/779, сертификациона тела могу да се придржавају претходне или нове шеме акредитације.

Од 16. јуна 2021. године, сертификациона тела ће бити акредитована у складу са новом секторском шемом акредитације како би могла да обављају делатност сертификације и за друге категорије возила.

Резолуција ЕА 2020 (46) 07 – Генерална скупштина, поступајући по препоруци ЕА MAC комитета слаже се да ЕА MAC комитет покреће нови радни задатак ревизије документа ЕА-2/02: Процедура за оцењивање националног акредитаионог тела, у складу са образложењем за ревизију наведеном у документу EAGA (20) 11-19.

Резолуција ЕА 2020 (46) 08 – Генерална скупштина, поступајући по препоруци Извршног комитета, сагласна је да Извршни комитет покрене нови радни задатак за ревизију документа ЕА-1/21: Интерна процедура ЕА за послове официра за везу, у складу са образложењем за ревизију наведеном у документу EAGA (20 ) 11-14.

Резолуција ЕА 2020 (46) 09 – Генерална скупштина, поступајући по препоруци Извршног комитета, сагласна је да ће, у случају да европски регулатор објави ново законодавство, које укључује акредитацију ТОУ, без дефинисања применљивог хармонизованог стандарда за акредитацију, онда ће ЕА HHC комитет утврдити стандард за акредитацију, уз консултације са техничким комитетима (ако је потребно).

Национална акредитациона тела треба да, у том случају, сачекају са акредитацијом ТОУ, у вези са новим европским законодавством све док ЕА HHC комитет не дефинише применљиви хармонизовани стандард.

Резолуција EA 2020 (46) 13 – Генерална скупштина, поступајући по препоруци Извршног комитета, сагласна је да ЕА CC комитет ревидира документ ЕА-3/12: ЕА политика за акредитацију сертификације органских производа како би се ускладила са Регулативом (EK) бр. 2020/1693, због пандемије COVID-19, Уредбom ЕУ 2018/848 о органској производњи и обележавању органских производа о органској производњи, с обзиром да је датум примене одложен за 1. јануар 2022. године. Клаузуле које треба ревидирати су:

 • т 4.4 програм оцењивања (циклус акредитације од 4 године ће бити потврђен),
 • т 4.7 број осведочења (број се може потврдити за земље високог ризика),
 • т 4.8 проширење акредитације на специфичне области делатности,
 • т 4.10 суспензија.

Због обавезне природе ових промена и због тога што је документ ЕА-3/12 ревидиран и објављен у јулу 2020. године, ревизија документа ће одступати од документа ЕА-1/14 Процедура за развој и одобравање докумената ЕА и усвајање документа ILAC-а/IAF-а, који су директно изгласани, без икаквог периода за коментаре.

Резолуција ЕА 2020 (46) 14 – Генерална скупштина, поступајући по препоруци Извршног комитета, сагласна је да ЕА повуче следеће две резолуције:

Резолуцију ЕА 2011 (27) 06 – Генерална скупштина објављује Резолуцију Генералне скупштине EA/GA(11)20 као став ЕА о оцењивању захтева за непристрасност и објективност стандарда ISO/IEC17011 са посебним освртом на „државна“ национална акредитациона тела.

Резолуцију ЕА 2011 (27) 07 – Генерална скупштина подржава да Савет за мултилатералне споразуме (ЕА МАС комитет) треба да садржај резолуције Генералне скупштине EA/GA(11)20 који наводи став ЕА о оцењивању захтева за непристрасност и објективност стандарда ISO/IEC17011 са посебним овртом на „државна“ национална акредитациона тела (Резолуција ЕА 2011(27)06), уврсти у садржај процеса обучавања свих колегијалних оцењивача ЕА како би се осигурали заједничко разумевање и хармонизација приступа.

Резолуција ЕА 2020 (46) 15 – Генерална скупштина усваја следећу одлуку ILAC -а од 11. јуна 2020. године:

На основу препоруке ILAC AMC, Генерална скупштина ILAC -а одлучила је да се крај транзиционог периода усвојеног као део ILAC -ове Резолуције GA 20.15 (новембар 2016. године) продужи са 30. новембра 2020. године на 1. јун 2021. године како би се осигурало да све лабораторије, могу да изврше транзициони период  под наметнутим ограничењима која су резултат избијања глобалне пандемије коронавируса  (COVID-19).

Резолуција ЕА 2020 (46) 16 – Генерална скупштина усваја следећу резолуцију IAF-а на овoгодишњој он-лајн Генералној скупштини IAF-а одржаној 5. новембра 2020. године, будући да њу примењују ЕА и њене чланице:

IAF Резолуција 2020-18 – (тачка 10.1 дневног реда) Транзициони период за ISO/IEC 27006: 2015 AMD 1: 2020 - Генерална скупштина, поступајући по препоруци Техничког комитета, одлучила је да је транзициони период повезан са ISO/IEC 27006:2015 AMD 1: 2020 - Информационе технологија - Технике безбедности - Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента безбедношћу информација - Измена 1, буде две године од последњег дана месеца објављивања измењеног стандарда.

У оквиру овог временског оквира за прелаз:

 • акредитациона тела морају бити спремна да изврше транзициона оцењивања за ISO/IEC 27006:2015 AMD 1:2020, у року од осам месеци од последњег дана месеца објављивања измењеног стандарда.
 • сертификациона тела морају завршити прелазак на ISO/IEC 27006:2015 AMD1:2020, кроз оцењивања на локацији, у року од 24 месеца од последњег дана месеца објављивања измењеног стандарда.

Напомена 1: ISO/IEC 27006:2015 AMD1:2020, објављен је 27. марта 2020. године.
Напомена 2: транзиција није рутински прелазак са једне верзије стандарда на другу. Она се односи само на специфичне промене детаљно описане у документу Amendment 1: 2020.

Резолуција ЕА 2020 (46) 17 – Генерална скупштина усваја следећа документа:

 • IAF MD 8: 2020 Примена ISO/IEC 17011: 2017 у области MDMS (ISO 13485);
 • ILAC P10: 07/2020 ILAC-ова политика о метролошкој следљивости резултата мерења;
 • ILAC P14: 09/2020 ILAC-ова политика мерне несигурности у еталонирању;
 • ILAC P15: 05/2020 Примена ISO/IEC 17020: 2012 за акредитацију контролних тела;

као обавезна документа за све чланице ЕА. 

Посебне теме о који се расправљало су следеће:

БРЕГЗИТ

UKAS, Национално акредитационо тело (НАТ) Уједињеног Краљевства, је пуноправни члан ЕА и потписник ЕА МLA споразума. Повлачењем Уједињеног Краљевства из Европске уније UKAS више неће испуњавати критеријуме за чланство у ЕА, јер више неће бити НАT у држави чланици или земљи кандидату за чланство у ЕУ.

Чланови ЕА изразили су важност чланства UKAS-а, чак и након што је УК напустилo ЕУ. Сходно томе, ЕА је ревидирала свој Статут и увела опцију транзиционог периода, који омогућава UKAS-у да задржи своје чланство до 31. јануара 2022. године.

Током овог прелазног периода ЕА заједно са UKAS-ом и Европском комисијом ће анализирати резултате преговора између ЕУ и Велике Британије. Циљ је размотрити опције за критеријуме за чланство у ЕА које треба увести у Статут ЕА са циљем да UKAS остане члан ЕА.

 Генерална скупштина сложила се да се одржи ванредни састанак почетком 2021. године и да се настави са расправама о статусу чланства у UKAS-у. Коначна одлука о статусу UKAS-а у ЕА биће донета на лето 2021. године.

ЕМИСИЈА УГЉЕН-ДИОКСИДА И ОСТАИХ КОМПОНЕНТИ БАЗИРАНИХ НА УГЉЕН-ДИОКСИДУ

Европска комисија је прогласила да ће Европа постати први климатски неутрални континент на свету до 2050. године. Да би то постигла, Европска комисија је представила Европски зелени договор, најамбициознији пакет мера који би требало да омогући европским грађанима и предузећима да имају користи од одрживе зелене транзиције.

Може ли ЕА у пракси допринети Зеленом договору и које би мере ЕА требало да предузме за смањење своје емисије угљен-диоксида и осталих компоненти базираних на угљен-диоксиду.

Извршни комитет је припремио документ о ком ће се расправљати о путовањима у оквиру ЕА у вези са климатским променама.

Циљ предложених мера је:

 • подржати Зелени договор смањењем броја радних сусрета (лицем у лице) радних група и 
 • одржавање сваког другог састанка Комитета/Савета на некој од локација у централној Европи или одржавањем састанка техником са удаљености.

ЗНАК ЕА МLA

ЕА је, након плана утврђеног у Стратегији ЕА за 2025, одлучила да установи знак ЕА МLA споразума као средство за разликовање акредитације и одговарајућих резултата оцењивања усаглашености обухваћених мултилатералним споразумом о међусобном признавању система акредитације ЕА (ЕА МLА).

Генерална скупштина се сложила да у првој фази региструје знак ЕА МLA као заједнички знак ЕУ, а затим да прошири регистрацију на међународном нивоу на основу Мадридског споразума.

Као део поступка регистрације, скуп правила за употребу знака МLА мора бити достављен органима за регистрацију. Комитет за хоризонталну хармонизацију ЕА (HHC) развио је документ ЕА-3/01: ЕА Услови за употребу симбола акредитације, логоа и других захтева за акредитацију и позивање на статус потписника ЕА МLА, Додатак 1 Правила за употребу ЕА МЛА знака који је одобрен на Генералној скупштини у новембру 2020. године.

Национална акредитациона тела (НАТ-ови) која су потписници споразума имаће право да користе знак МLА у комбинацији са својим логоом, а тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) акредитована од стране потписника НАТ-ова имаће право да користе знак МLА у комбинацији са симболом акредитације НАT-а.

Основни принцип је да се знак може користити само у земљи у којој је правилно регистрован. То значи да ће знак бити регистрована (најмање) у свим земљама потписницама ЕА МLА/BLА споразума.

Процес регистрације је тек почео формално и тренутно је у току.

Потврђено је да ће се следећа Генерална скупштина 2021. одржати са удаљености 20. и 21. маја 2021. године.

Све резолуције усвојене на 46. Генералној скупштини ЕА доступне: ОВДЕ►

Срдачно, Ваш АТС