Navigacija

Vesti

Održan 20. sastanak EA HHC komiteta

Međunarodne aktivnosti

20. sastanak članova Komiteta za horizontalnu harmonizaciju EA održan je od 18. do 19. septembra u Briselu. Članovi komiteta, njih 51 iz 38 nacionalnih akreditacionih tela, su se okupili u Briselu kako bi učestvovali na sastanku EA HHC komiteta. Sas...

Usvojen novi SI sistem jedinica

Obaveštenja

Na 26. Generalnoj konferenciji za tegove i mere, koju je organizovao Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) 16. novembra 2018. godine u Versaju u Francuskoj, prisutni predstavnici iz 54 zemlje sveta jednoglasno su izglasali reviziju Međunarodnog siste...

Realizovane obuke

Obaveštenja

ATS je u toku 2018. godine nastavio sa aktivnostima na obuci ocenjivača/tehničkih eksperata za potrebe akreditacije, a sve u skladu sa Planom obuka i seminara. Realizovane su obuke: -obuka za vodeće ocenjivače za ocenjivanje kontrolnih tela prema SRP...

Nove akreditacije u oktobru 2018. godine

Obaveštenja

Tokom oktobra 2018. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacij...

Nove akreditacije u septembru 2018. godine

Aktuelnosti

Tokom septembra 2018. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, ukidanju suspenzije a...

Nove akreditacije u avgustu 2018. godine

Obaveštenja

Tokom avgusta 2018. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, u...

Nove akreditacije u julu 2018. godine

Aktuelnosti

Tokom jula 2018. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, ukid...

Nove akreditacije u junu 2018. godine

Obaveštenja

Tokom juna 2018. godine nije bilo donetih odluka o dodeli akreditacije, ali je tokom juna 2018. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima a...

Objavljen elektronski bilten ATS-a broj 19

Promocija

Akreditaciono telo Srbije je nakon duže pauze objavilo elektronski bilten br. 19. Tema broja je Seminar u Sava Centru “Novi ljudi za novo doba-tranzicija na standard ISO/IEC 17025:2017”. U ovom broju, vam takođe prikazujemo istorijat ATS-a, povodom ...