Навигација

Вести

Семинари у Новом Саду и Београду

Семинари

У оквиру пројекта „Техничка помоћ институцијама из области инфраструктуре квалитета у Републици Србији“ финансираног од стране Европске уније у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде одржани су дводневни семинари као део Кампањ...

Семинари у Шапцу и Панчеву

Семинари

У оквиру пројекта „Техничка помоћ институцијама из области инфраструктуре квалитета у Републици Србији“ финансираног од стране Европске уније Привредна Комора Србије, Министарство економије и регионалног развоја, Конзорцијум AFNOR, SIQ, DANAK, UL/FE/LM...

Техничка помоћ институцијама инфраструктуре квалитета у Републици Србији

Промоција

Кампања о значају акредитације и оцењивања усаглашености Конзорцијум који чине институције AFNOR (Association Francaise de Normalisation), SIQ (Slovenian Institute of Quality and Metrology), DANAK (Den Danske Akkrediterings) и Универзитет у Љубљани...

Јавна расправа о Нацрту закона о акредитацији

Закони и прописи

Министарство економије и регионалног развоја у поступку припреме закона којим се утврђује област акредитације спроводи јавну расправу од 8. до 31. марта 2010. године. Текст Нацрта закона о акредитацији биће постављен и на сајту Министарства економије и...

IPA 2008 Proficiency testing - Пројекат испитивања оспособљености (ПТ шеме)

Актуелности

У оквиру Пројекта IPA 2008 Proficiency testing, у Љубљани је од 15. до 19. фебруара 2010. године, реализован уводни тренинг за лабораторије и национална акредитациона тела. Учесници тренинга су одабране лабораторије и национална акредитациона тела из р...

Традиционални годишњи семинар за акредитоване организације

Семинар у Сава центру

Помоћница министра за сектор за инфраструктуру квалитета и техничке прописе у Министарству економије и регионалног развоја Јелена Поповић отворила је семинар "Акредитација – пут до задовољног потрошача", који се у организацији Акредитационог тела Србиј...

Споразум о сарадњи у области акредитације АТС - БАТА

Сарадња

У складу са Споразумом о слободној трговини у Централној Европи - CEFTA 2006 и отклањања непотребних препрека у трговини, Акредитационо тело Србије потписало је 24. фебруара 2010. године са Институтом за акредитирање Босне и Херцеговине (БАТА) Споразум...

Одлуке о проширењу области деловања АТС-а

Актуелности

Управни одбор Акредитационог тела Србије је на својим седницама од 29. децембра 2009. године и 23. фебруара 2010. године, између осталог, донео и одлуке о проширењу области деловања Акредитационог тела Србије. Проширује се област деловања АТС-а за ус...

Нове акредитације у месецу фебруару 2010. године

Актуелности

Акредитационо тело Србије донело је 8. фебруара 2010. године одлуке о додели акредитације за једну лабораторију за испитивање и низ одлука о одржавању акредитације, проширењу односно смањењу обима акредитације, као и две одлуке о укидању акредитације и...

Радионица о подизању компетентности оцењивача

Међународне активности

У организацији IAF (International Accreditation Forum) и уз сарадњу са организацијом Professional Testing Inc. из Орланда, Флорида, у периоду 26 - 29. јануара 2010. године у Мексико Ситију одржана је радионица под називом Job-Task Analysis Meeting.  Р...

Започиње пројекат испитивања оспособљености (ПТ шеме)

Обавештења

У оквиру Пројекта IPA 2008 Proficiency testing, у првој половини 2010. године, реализоваће се седам програма односно шема испитивања оспособљености. Корисници пројекта су земље западног Балкана, а носилац је Лабораторија за метрологију и квалитет, Елек...

Семинар за акредитоване организације - 25. фебруар

Најаве догађаја

У четвртак 25. фебруара 2010. године у Међународном конгресном „Центру Сава“, Милентија Поповића 9, Нови Београд, са почетком у 10 часова у Сали 1 у приземљу објекта А одржаће се једнодневни семинар посвећен акредитованим организацијама. Акредитационо...

Замена термина најбоља могућност мерења са могућност мерења и еталонирања

Обавештења

Метролошку следивост на тржишту омогућавају акредитоване лабораторије у складу са мултилатералним споразумом о међусобном признавању (ILAC MRA) и национални метролошки институти у складу са мултилатералним аранжманом о међусобном признавању (CIPM MRA)....

Нове акредитације у месецу јануару 2010. године

Актуелности

Акредитационо тело Србије донело је у јануару 2010. године одлуке о додели акредитације за две лабораторије за испитивање.  Донето је и неколико одлука о одржавању акредитације, проширењу обима акредитације, као и одлука о суспензији акредитације за де...

Донета подзаконска акта прописана Законом о техн. захт. за произв. и оцењ. усаглашености

Обавештења

Крајем прошле године усвојене су три уредбе (Уредба о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености, Уредба о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености и ... Уредба о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржа...

Нове акредитације у месецу децембру 2009. године

Актуелности

Акредитационо тело Србије донело је 28. децембра 2009. године одлуке о додели акредитације за пет лабораторија за испитивање, две лабораторије за еталонирање и две контролне организације.  Донето је низ одлука о одржавању акредитације, проширењу обима ...

Информативни семинар за техничке експерте за оцењивање према SRPS ISO/IEC 17021

Семинари

Данас је у просторијама Акредитационог тела Србије одржан информативни семинар за техничке експерте за оцењивање према SRPS ISO/IEC 17021, током кога су се кандидати за техничке експерте упознали са системом акредитације, основним захтевима стандарда, ...

Годишњи семинар за оцењиваче АТС-а

Семинари

Годишњи семинар за оцењиваче Акредитационог тела Србије (АТС) одржан је 22. децембра у просторијама АТС-а. Семинару су присуствовали сви водећи и технички оцењивачи АТС-а уписани у Регистар оцењивача и техничких експерата. Сваке године, традиционално...

ISO 15189 - саопштење ILAC-a

Обавештења

Примена стандарда ISO 15189:2007 подразумева да медицинске лабораторије, које су акредитоване према поменутом стандарду, поштују и принципе система менаџмента дефинисане стандардом ISO 9001:2008. Ова одлука је најављена у заједничком званичном извештај...

Правила акредитације - четврто издање

Промена документације

Руководство Акредитационог тела Србије (АТС) усвојило је 15. септембра 2009. године нови документ Правила акредитације (четврто издање) који је употпуности усклађен са новим Статутом АТС-а. Правила акредитације пружају уопштене информације о акредитац...

24. седница Генералне скупштине ЕА

Међународне активности

У периоду од 24. до 26. новембра 2009. године у Брижу, Белгији одржана је 24. седница Генералне скупштине Европске организације за акредитацију. Током заседања донета је 31 резолуција од којих су најзначајније оне које се односе на измену оснивачког ...

Процена мерне несигурности АТС-ПА06

Промена документације

Документ Процена мерне несигурности АТС-ПА06 ступио је на снагу 1. децембра 2009. године. Њиме се прописује се политика Акредитационог тела Србије (АТС) за одређивање мерне несигурности у поступцима испитивања и еталонирања. Намењен је оцењивачима и те...

Упитник за оцену задовољења корисника услуга АТС-а

Обавештења

Акредитационо тело Србије (АТС) спроводи једном годишње испитивање степена задовољења корисника својих услуга у складу са процедуром АТС-ПР09 Идентификација потреба и оцена задовољења корисника услуга АТС-а и побољшање система менаџмента у циљу обостра...

Нове акредитације у месецу новембру 2009. године

Актуелности

Акредитационо тело Србије донело је 19. новембра 2009. године одлуку о додели акредитације за једну лабораторију за испитивање. Донето је низ одлука о одржавању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, као и једна одлука ...

Састанци техничких комитета и Савета за акредитацију

Актуелности

Јуче су у просторијама Акредитационог тела Србије (АТС) одржани први састанци техничких комитета за лабораторије, за контролне организације и за сертификациона тела на којима су изабрани преседавајући комитета и њихови заменици. Током састанака техни...