Navigacija

Nova izdanja dokumenata ATS-a

ObaveštenjaAktuelnostiPromena dokumentacije

Obaveštenje: Nova izdanja dokumenata ATS-a 


Akreditaciono telo Srbije je u prethodnom periodu izvršilo izmene u postojećim dokumentima i objavljuje nova ažurirana izdanja procedura i uputstava i to:

 • ATS-PR13 Razvoj, uspostavljanje i proširenje šema akreditacije, izdanje/izmena 3/0 od  23.08.2021. godine
 • ATS-PR16 Rešavanje prigovora i žalbi, izdanje/izmena 6/0 od 23.08.2021. godine
 • ATS-PR18 Akreditacija u svrhu imenovanja, izdanje/izmena 1/0 od 16.08.2021. godine
 • ATS-PR19 Vrednovanje šema za ocenjivanje usaglašenosti, izdanje/izmena 1/0 od 23.08.2021. godine
 • ATS-UP01 Lista dokumenata koji sadrže zahteve koje treba da ispuni podnosilac prijave za akreditaciju i akreditovano TOU, izdanje/izmena 8/0 od 25.08.2021. godine
 • ATS-UP02 Smernice za iskazivanje obima akreditacije tela za ocenjivanje usaglašenosti, izdanje/izmena 1/0 od 07.09.2021. godine
 • ATS-UP07 Lista kodova/ključnih reči za oblasti ispitivanja/etaloniranja/ kontrolisanja/ sertifikacije/ ispitivanje osposobljenosti, izdanje/izmena 4/0 od 05.08.2021. godine
 • ATS-UP20 Smernice za primenu SRPS CEN/TS 15675 u postupku ocenjivanja laboratorija za ispitivanje, izdanje/izmena 2/0 od 11.10.2021. godine
 • ATS-UP21 Kodeks ocenjivača, izdanje/izmena 2/0 od 16.08.2021. godine 
 • ATS-UP22 Smernice za akreditaciju TOU OPP tokom veka upotrebe, izdanje/izmena 2/0 od 11.10.2021. godine
 • ATS-UP23 Kodeks eksperata za odlučivanje o akreditaciji, izdanje/izmena 1/0 od 16.08.2021. godine
 • ATS-UP25 Akreditacija za poslove uzorkovanja, izdanje/izmena 2/0 od 05.08.2021. godine
 • ATS-UP26 Smernica za akreditaciju ST u oblasti organske proizvodnje, izdanje/izmena 2/0 od 03.09.2021. godine
 • ATS-UP27 Smernice za akreditaciju laboratorija za ispitivanje koje obavljaju mikrobiološka ispitivanja, izdanje/ izmena 2/0 od 11.10.2021. godine
 • ATS-UP28 Akreditacija za fleksibilni obim, izdanje/izmena 3/0 od 02.09.2021. godine
 • ATS-UP29 Smernice za primenu SRPS ISO/IEC 17025 pri ocenjivanju i akreditaciji laboratorija koja obavljaju senzorska ispitivanja, izdanje/izmena 2/0 od 11.10.2021. godine
 • ATS-UP34 Akreditacija forenzičkih laboratorija, izdanje/izmena 2/0 od 11.10.2021. godine
 • ATS-UP38 Određivanje lokacija, broja dana ocenjivanja i potrebnih osvedočenja pri ocenjivanju TOU, izdanje/izmena 3/0 od 16.08.2021. godine
 • ATS-UP39 Uputstvo za ocenjivanje PT provajdera, izdanje/izmena 1/0 od 07.09.2021. godine
 • ATS-UP41 Uputstvo za postupak vrednovanja šema za ocenjivanje usaglašenosti, izdanje/izmena 2/0 od 23.08.2021. godine
 • ATS-UP42 Smernice za primenu ISO/IEC 17020, izdanje/izmena 1/0 od 22.07.2020. godine


Navedena dokumenta se nalaze na sajtu ATS-a: OVDE

S poštovanjem, Vaš ATS