Навигација

Нова издања докумената АТС-а

ОбавештењаАктуелностиПромена документације

Обавештење: Нова издања докумената АТС-а 


Акредитационо тело Србије је у претходном периоду извршило измене у постојећим документима и објављује нова ажурирана издања процедура и упутстава и то:

 • АТС-ПР13 Развој, успостављање и проширење шема акредитације, издање/измена 3/0 од  23.08.2021. године
 • АТС-ПР16 Решавање приговора и жалби, издање/измена 6/0 од 23.08.2021. године
 • АТС-ПР18 Акредитација у сврху именовања, издање/измена 1/0 од 16.08.2021. године
 • АТС-ПР19 Вредновање шема за оцењивање усаглашености, издање/измена 1/0 од 23.08.2021. године
 • АТС-УП01 Листа докумената који садрже захтеве које треба да испуни подносилац пријаве за акредитацију и акредитовано ТОУ, издање/измена 8/0 од 25.08.2021. године
 • АТС-УП02 Смернице за исказивање обима акредитације тела за оцењивање усаглашености, издање/измена 1/0 од 07.09.2021. године
 • АТС-УП07 Листа кодова/кључних речи за области испитивања/еталонирања/ контролисања/ сертификације/ испитивање оспособљености, издање/измена 4/0 од 05.08.2021. године
 • АТС-УП20 Смернице за примену SRPS CEN/TS 15675 у поступку оцењивања лабораторија за испитивање, издање/измена 2/0 од 11.10.2021. године
 • АТС-УП21 Кодекс оцењивача, издање/измена 2/0 од 16.08.2021. године 
 • AТС-УП22 Смернице за aкредитацију ТОУ OПП током века употребе, издање/измена 2/0 oд 11.10.2021. године
 • АТС-УП23 Кодекс експерата за одлучивање о акредитацији, издање/измена 1/0 од 16.08.2021. године
 • АТС-УП25 Акредитација за послове узорковања, издање/измена 2/0 од 05.08.2021. године
 • АТС-УП26 Смерница за акредитацију СТ у области органске производње, издање/измена 2/0 од 03.09.2021. године
 • АТС-УП27 Смернице за акредитацију лабораторија за испитивање које обављају микробиoлошка испитивања, издање/ измена 2/0 од 11.10.2021. године
 • АТС-УП28 Акредитација за флексибилни обим, издање/измена 3/0 од 02.09.2021. године
 • АТС-УП29 Смернице за примену SRPS ISO/IEC 17025 при оцењивању и акредитацији лабораторија која обављају сензорска испитивања, издање/измена 2/0 од 11.10.2021. године
 • АТС-УП34 Акредитација форензичких лабораторија, издање/измена 2/0 од 11.10.2021. године
 • АТС-УП38 Одређивање локација, броја дана оцењивања и потребних осведочења при оцењивању ТОУ, издање/измена 3/0 од 16.08.2021. године
 • АТС-УП39 Упутство за оцењивање ПТ провајдера, издање/измена 1/0 од 07.09.2021. године
 • АТС-УП41 Упутство за поступак вредновања шема за оцењивање усаглашености, издање/измена 2/0 од 23.08.2021. године
 • АТС-УП42 Смернице за примену ISO/IEC 17020, издање/измена 1/0 од 22.07.2020. године


Нaведена документа се налазе на сајту АТС-а: ОВДЕ

С поштовањем, Ваш АТС