Navigacija

Vebinar:„Kako postati imenovano telo za građevinske proizvode?“

ObaveštenjaSeminariAktuelnostiZakoni i propisi

Održan vebinar pod nazivom: „Kako postati imenovano telo za građevinske proizvode?“

U organizaciji Instituta za standardizaciju Srbije, 7. decembra 2020. godine je održan vebinar na temu „Kako postati imenovano telo za građevinske proizvode?“, u kome je kao predavač učestvovao i predstavnik Akreditacionog tela Srbije (ATS). 

Ovim vebinarom je nastavljena serija vebinara o izmenama u zakonodavstvu u oblasti građevinarstva sa temom koja je veoma značajna za sva tela za ocenjivanje usaglašenosti (sertifikaciona tela za sertifikaciju proizvoda / procesa i laboratorije za ispitivanje) koja žele da postanu imenovana tela za građevinske proizvode.

Sadržaj prvog dela vebinara odnosio se na vrste tela i sisteme ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskih proizvoda, vrste i sadržaj dokumenata o sprovedenom ocenjivanju i verifikaciji stalnosti performansi, kao i tehničke specifikacije i tehničke propise u vezi sa primenom Zakona o građevinskim proizvodima. Pomenute teme prezentovala je Nina Vukosavljević, samostalni savetnik u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Vebinar je nastavljen temom u vezi sa zahtevima za akreditaciju laboratorija za ispitivanje / sertifikacionih tela za sertifikaciju prozvoda i fabričku kontrolu proizvodnje koju je prezentovala Natalija Jovičić Zarić, pomoćnik direktora ATS. Prikazana je neraskidiva veza između akreditacije i notifikacije, kao i zahtevi EA u vezi akreditacije za potrebe nofikacije.

U drugom delu vebinara predstavljena su tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi i tela za tehničko ocenjivanje, odnosno njihovo područje rada i zahtevi za imenovanje, kao i aktivnosti u nadzoru nad radom imenovanih tela. O ovim telima govorila je Danijela Pršić, samostalni savetnik u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Vebinar je završen diskusijom između predavača i učenika tokom koje su predavači odgovarali na pitanja a u vezi sa primenom nacionalnog zakonodavstva u ovoj oblasti.

Srdačno, Vaš ATS