Navigacija

ATS domaćin EA MAC komiteta

Najave događaja

Akreditaciono telo Srbije (ATS) biće domaćin 39. sednice Komiteta za multilateralne sporazume (MAC) Evropske organizacije za akreditaciju (EA). Sednice komiteta održaće se u periodu od 24. do 26. aprila 2018. godine u hotelu Hajat u Beogradu. Očekuje se da će prolećno zasedanje Komiteta za multilateralne sporazume EA okupiti preko 60 predstavnika punopravnih članova EA odnosno nacionalnih akreditacionih tela iz Evrope, kao i predstavnike EA Advisory Board (Saveta EA) i Evropske Komisije.

Komitet za multilateralne sporazume EA je odgovoran za efektivno i nepristrasno sprovođenje i praćenje procesa kolegijalnih ocenjivanja. Nadležnost komiteta je, između ostalog, i da donosi odluke u vezi sa statusom potpisnika multilateralnih sporazuma EA (EA MLA) u odnosu na obavljena kolegijalna ocenjivanja, kao i da izveštava Generalnu skupštinu EA o svim donetim odlukama.

Komitet za multilateralne sporazume se bavi i donošenjem politika i operativnih procedura u okviru EA u vezi kolegijalnog ocenjivanja, kao i upravljanjem, izborom i obukom budućih kolegijalnih ocenjivača.

Očekujemo da će na ovoj sednici EA MAC komiteta biti izvršena analiza, kako izveštaja tima ocenjivača EA sa ponovnog kolegijalnog ocenjivanja ATS-a, koje je održano u periodu od 25. do 29. septembra 2017. godine, odnosno od 2. do 6. oktobra (samo za sertifikaciju osoba) , tako i izveštaja Radne grupe EA MAC-a i verujemo da će većinom glasova biti doneta odluka o održavanju statusa potpisnika multilateralnog sporazuma između ATS-a i EA za oblasti laboratorija za ispitivanje, laboratorija za etaloniranje, medicinskih laboratorija, kontrolnih tela, sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda, sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta i sertifikaciju osoba.