Navigacija

Međunarodna konferencija o akreditaciji medicinskih laboratorija

Najave događaja

Klinički centar Srbije - Centar za medicinsku biohemiju sa Akreditacionim telom Srbije organizuje prvu međunarodnu konferenciju o akreditaciji medicinskih laboratorija pod nazivom „1ST CONFERENCE ON MEDICAL LABORATORY ACCREDITATION AND QUALITY SYSTEMS: EUROPEAN ANSWERS“ (CLAQ), a pod pokroviteljstvom Svetske federacije za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu (IFCC), Evropske federacije za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu (EFLM) i Evropske federacije za farmakogenomiku i personalizovanu terapiju (ESPT). Konferencija će se održati 20. i 21. aprila 2017. godine u hotelu Metropol Palace u Beogradu uz učešće 25 uglednih predavača iz inostranstva. Očekivani broj učesnika je 250.

Ova međunarodna konferencija je dizajnirana da odgovori na obrazovne i profesionalne potrebe stručnjaka u oblasti laboratorijske medicine, direktora bolnica i privatnih laboratorija, inženjera, tehničara i učesnika u menadžmentu kvalitetom i akreditaciji medicinskih laboratorija. Ona će pružiti priliku učesnicima iz Srbije i jugoistočne Evrope da se edukuju iz oblasti akreditacije i da podele svoja iskustva sa ekspertima iz ove oblasti (članovima Radne grupe za zaštitu zdravlja Komiteta za laboratorije (EA LC WG Health Care) Evropske organizacije za akreditaciju (European Accreditation)), kao i istaknutim stručnjacima iz medicinskih laboratorija Evrope i regiona.

Naučni program se fokusira na praktičnim aspektima primene ISO 15189 standarda, prednostima, kritičnim tačkama, uniformnoj primeni koncepta akreditacije, značaju akreditacije medicinskih laboratorija (program u prilogu). Predstavnici balkanskih zemalja će prezentovati svoja dostignuća u procesu akreditacije laboratorija. Takođe, polaznici konferencije će moći da se upoznaju sa ISO 22870 standardom, vezanim za dijagnostiku pored postelje pacijenta (point of care) i akreditaciju laboratorija koje podržavaju programe ispitivanja uz pacijenta (point of care testing). Koncept konferencije uključuje predavanja, diskusiju i okrugle stolove.

Uvereni smo da će ova konferencija biti prva u nizu konferencija koja će dati podršku akreditaciji laboratorija sa ciljem poboljšanja kvaliteta rada u laboratoriji prema najvišim standardima profesionalne i tehničke kompetentnosti, a sve u interesu  pacijenata.

Svečano otvaranje konferencije će se održati u četvrtak 20. aprila u 12 časova u hotelu Metropol Palace u Beogradu.

Konferencija je bez kotizacije.

Molimo zainteresovane da prijave učešće tehničkom organizatoru konferencije agenciji Tca Travel  najkasnije do 13. aprila na sledeće brojeve telefona: 011-3238-514; 011-3238-705; 063-300-719 ili na mejl tca@beotel.net