Navigacija

25. Nedelja kvaliteta

Aktuelnosti

Ove godine se održava jubilarna 25. Nedelja kvaliteta kao manifestacija koja ima za cilj razmenu mišljenja i ideja koje doprinose unapređenju dobre prakse i kulture kvaliteta u našoj zemlji i okruženju.

Nedelju kvaliteta, koja se ove godine održava u periodu od 9. do 11. marta, tradicionalno organizuje Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FCQE) u saradnji sa Privrednom komorom Srbije (PKS), koja je ujedno i domaćin ovog skupa, i uz podršku Ministarstva privrede kao resornog ministarstva za infrastrukturu kvaliteta. Ovoga puta najveći prostor biće posvećen novoj verziji standarda ISO 9001 (ISO 9001:2015) uz detaljnu razradu svih njegovih segmenata budući da su, zbog velike revizije ovog bazičnog standarda menadžmenta kvalitetom, otvorena mnoga pitanja i postavljeni izazovi za buduću implementaciju standarda i proveru organizacija od strane sertifikacionih tela. Dalji razvoj ovog standarda i njegove strukture će nesumnjivo težiti ka približavanju matrici i pristupima po kojima funkcionišu poznati modeli poslovne izvrsnosti.


Radno predsedništvo - dr Miloš Jelić, prof. dr Slavko Arsovski, Vladimir Simić, mr Dušan Stokić

Prisutne je ispred Fondacije za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FCQE) prvi pozdravio Vladimir Trajković, predsednik, dok je mr Dušan Stokić, rukovodilac Centra za zaštitu životne sredine Privredne komore Srbije, pozdravio prisutne u ime domaćina i naglasio koliko je važno što su ovaj put prisutni i studenti Fakulteta organizacionih nauka (Katedra za menadžment kvaliteta i standardizaciju) budući da je neophodno da se ideja kvaliteta širi dalje.


Vladimir Trajković, predsednik FCQE


mr Dušan Stokić, PKS

U uvodnom delu prisutne su pozdravile i kolege iz Crne Gore i Hrvatske, kao i prof. dr Zoran Punoševac, predsednik Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije, uz želju da svako u svom okruženju unapređuje infrastrukturu kvaliteta.


Anita Zado Bešker                                                             prof. dr Zoran Punoševacmr Miodrag Perović, Institut za standardizaciju Crne Gore, i prof. dr Zdravko Krivokapić, Centar za kvalitet Mašinskog fakulteta u Podgorici

Prisutnima se ispred Akreditacionog tela Srbije prvi put obratio v.d. direktora, prof. dr Aco Janićijević, koji je istakao značaj saradnje svih elemenata infrastrukture kvaliteta i unapređenja znanja što bez sumnje potvrđuje prisustvo velikog broja eksperata iz ove oblasti.


prof. dr Aco Janićijević, v.d. direktora ATS-a

Tatjana Bojanić, v.d. direktora Instituta za standardizaciju Srbije (ISS), je istakla da su ostvareni uslovi za punopravno članstvo ISS-a u međunarodnim organizacija u ovoj oblasti i da je neophodno ubuduće ostvariti bolju saradnju sa privredom i državnim organima.


Tatjana Bojanić, v.d. direktora ISS-a

Skup je zvanično otvorio Jovan Petrović, v.d. pomoćnika ministra u Ministarstvu privrede (MP), koji je naglasio značaj manifestacije budući da je ovo godina preduzetništva, a da bez primene standarda nema ni unapređenja kvaliteta i bezbednosti, kao ni povećanja stepena konkurentnosti privrede. Uspešno poslovanje organizacija, čiji su predstavnici bili prisutni, samo je dokaz u kojem pravcu treba da idemo.


Jovan Petrović, v.d. pomoćnika ministra, MP

Nakon uvodnog dela, a povodom proslave 25. godišnjice, uručene su zahvalnice asocijacijama za kvalitet (Centar za kvalitet Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije, Centar za kvalitet Mašinskog fakulteta iz Podgorice i Hrvatsko društvo menadžera kvalitete) i Vladimiru Simiću, registrovanom ocenjivaču (IRCA) sa dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inostranstvu.

Vladimir Trajković je, kao predsednik Fondacije za kulturu kvaliteta i izvrsnost, najavio da se prijave na konkurs za dodelu Nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost - Oskar kvaliteta dostavljaju organizatoru (FQCE) do 31. maja 2016. godine, a da se nagrada dodeljuje svake godine u novembru mesecu povodom Svetskog dana kvaliteta.

Nove dimenzije uspeha menadžment standarda, Vladimir Simić

Liderstvo: ključni činilac u modelima izvrsnosti i novom standardu SRPS ISO 9001:2015, dr Miloš Jelić

Za više informacija molimo vas posetite: http://www.fqce.org.rs