Навигација

25. Недеља квалитета

Актуелности

Ове године се одржава јубиларна 25. Недеља квалитета као манифестација која има за циљ размену мишљења и идеја које доприносе унапређењу добре праксе и културе квалитета у нашој земљи и окружењу.

Недељу квалитета, која се ове године одржава у периоду од 9. до 11. марта, традиционално организује Фондација за културу квалитета и изврсност (FCQE) у сарадњи са Привредном комором Србије (ПКС), која је уједно и домаћин овог скупа, и уз подршку Министарства привреде као ресорног министарства за инфраструктуру квалитета. Овога пута највећи простор биће посвећен новој верзији стандарда ISO 9001 (ISO 9001:2015) уз детаљну разраду свих његових сегмената будући да су, због велике ревизије овог базичног стандарда менаџмента квалитетом, отворена многа питања и постављени изазови за будућу имплементацију стандарда и проверу организација од стране сертификационих тела. Даљи развој овог стандарда и његове структуре ће несумњиво тежити ка приближавању матрици и приступима по којима функционишу познати модели пословне изврсности.


Радно председништво - др Милош Јелић, проф. др Славко Арсовски, Владимир Симић, мр Душан Стокић

Присутне је испред Фондације за културу квалитета и изврсност (FCQE) први поздравио Владимир Трајковић, председник, док је мр Душан Стокић, руководилац Центра за заштиту животне средине Привредне коморе Србије, поздравио присутне у име домаћина и нагласио колико је важно што су овај пут присутни и студенти Факултета организационих наука (Катедра за менаџмент квалитета и стандардизацију) будући да је неопходно да се идеја квалитета шири даље.


Владимир Трајковић, председник FCQE


мр Душан Стокић, ПКС

У уводном делу присутне су поздравиле и колеге из Црне Горе и Хрватске, као и проф. др Зоран Пуношевац, председник Асоцијације за квалитет и стандардизацију Србије, уз жељу да свако у свом окружењу унапређује инфраструктуру квалитета.


Анита Задо Бешкер                                                             проф. др Зоран Пуношевацмр Миодраг Перовић, Институт за стандардизацију Црне Горе, и проф. др Здравко Кривокапић, Центар за квалитет Машинског факултета у Подгорици

Присутнима се испред Акредитационог тела Србије први пут обратио в.д. директора, проф. др Ацо Јанићијевић, који је истакао значај сарадње свих елемената инфраструктуре квалитета и унапређења знања што без сумње потврђује присуство великог броја експерата из ове области.


проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-а

Татјана Бојанић, в.д. директора Института за стандардизацију Србије (ИСС), је истакла да су остварени услови за пуноправно чланство ИСС-а у међународним организација у овој области и да је неопходно убудуће остварити бољу сарадњу са привредом и државним органима.


Татјана Бојанић, в.д. директора ИСС-а

Скуп је званично отворио Јован Петровић, в.д. помоћника министра у Министарству привреде (МП), који је нагласио значај манифестације будући да је ово година предузетништва, а да без примене стандарда нема ни унапређења квалитета и безбедности, као ни повећања степена конкурентности привреде. Успешно пословање организација, чији су представници били присутни, само је доказ у којем правцу треба да идемо.


Јован Петровић, в.д. помоћника министра, МП

Након уводног дела, а поводом прославе 25. годишњице, уручене су захвалнице асоцијацијама за квалитет (Центар за квалитет Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Асоцијација за квалитет и стандардизацију Србије, Центар за квалитет Машинског факултета из Подгорице и Хрватско друштво менаџера квалитете) и Владимиру Симићу, регистрованом оцењивачу (IRCA) са дугогодишњим искуством у земљи и иностранству.

Владимир Трајковић је, као председник Фондације за културу квалитета и изврсност, најавио да се пријаве на конкурс за доделу Националне награде за пословну изврсност - Оскар квалитета достављају организатору (FQCE) do 31. маја 2016. године, а да се награда додељује сваке године у новембру месецу поводом Светског дана квалитета.

Нове димензије успеха менаџмент стандарда, Владимир Симић

Лидерство: кључни чинилац у моделима изврсности и новом стандарду SRPS ISO 9001:2015, др Милош Јелић

За више информација молимо вас посетите: http://www.fqce.org.rs