Navigacija

JUSK međunarodna konvencija o kvalitetu - JUSK ICQ 2015

JUSK

Akreditaciono telo Srbije (ATS) i Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) u okviru JUSK međunarodne konvencije o kvalitetu (JUSK ICQ 2015 „Kvalitetom ka evropskim i svetskim integracijama“) organizuju sedmu Specijalnu konferenciju „Nacionalni sistem akreditacije – stanje i budući razvoj” i šestu Specijalnu konferenciju „Nacionalni metrološki sistem – stanje i budući razvoj” koje će se održati u sredu, 3. juna 2015. godine, na Mašinskom fakultetu u Beogradu, Kraljice Marije 16, u sali CENT (prvi sprat) u terminu od 09:00 do 12:30 časova.

Konferencije će obuhvatiti sledeće teme:

DMDM (09.00 – 10.30h)

- Etaloniranje fotometara za merenje ambijentalnih koncentracija ozona u Direkciji za mere i dragocene metale, Jelena Bebić i Nikola Škundrić, DMDM  

- Novine u ispitivanjima vlagomera za zrna žitarica i semenke uljarica u Direkciji za mere i dragocene metale, Dragan Nikolić i Luka Gažević, DMDM

- Institut za nuklearne nauke “Vinča“ – prvi imenovani institut (di) u okviru nacionalnog metrološkog sistema u Republici Srbiji, Olivera Ciraj-Bjelac

- Nova metoda za overavanje mernih sistema za merenje zapremine TNG, Qmax = 400 L/min pomoću master merila u ovlašćenom telu Nedeljković, PROVO, Saša Kocić i Milenko Arsić, Ovlašćeno telo Nedeljković doo Provo

- Grupacije za metrologiju u metrološkom sistemu Republike Srbije, Vladan Lapčević, Ovlašćeno telo METER&CONTROL doo Zemun, Serbia

ATS (11.00 – 12.30h)

- Mišljenja i tumačenja-zahtevi standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006, mr Milica Jovčić, ATS

- Interno etaloniranje, Aleksandra Nikolić, ATS

- Akreditacija u oblasti pokretne opreme pod pritiskom, Marija Smiljanić, ATS

- Akreditacija u oblasti kontrolisanja merila – vodomeri, Marijana Bačevac, ATS

- Upravljanje rizikom u medicinskim laboratorijama – zahtev SRPS EN ISO 15189, dr Ljubinka Gligić, ATS

- Proširenje aktivnosti ATS-a u 2015. godini – razvijanje novih šema (sertifikaciona tela za sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću informacija (SRPS ISO/IEC 27001) i sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu SRPS EN ISO 13485), Radivoje Nikoličić, ATS.

Pozivamo Vas da, ukoliko ste u mogućnosti, prisustvujete ovim izuzetno značajnim i edukativnim konferencijama. Kotizacija iznosi 6.000,00 dinara i uplaćuje se na račun JUSK-a broj: 105-1039-16, AIK Banka Niš, Filijala Beograd sa naznakom „Kotizacija za ICQ 2015“

Nadamo se da ćete se odazvati našem pozivu da prisustvujete ovim Konferencijama tokom kojih ćete biti u prilici da saznate informacije od značaja za vaše efikasno poslovanje.

Svi učesnici, koji budu uplatili kotizaciju i dostavili registracioni list do 28. maja 2015. godine, će, pored propratnog materijala, dobiti i Sertifikat o učešću na Konferenciji.

Registracioni list poslati na e-mejl: jusk@eunet.rs

Za više informacija, molimo vas posetite: www.jusk.rs