Навигација

ЈУСК међународнa конвенцијa о квалитету - JUSK ICQ 2015

JUSK

Акредитационо тело Србије (АТС) и Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) у оквиру ЈУСК међународне конвенције о квалитету (JUSK ICQ 2015 „Квалитетом ка европским и светским интеграцијама“) организују седму Специјалну конференцију „Национални систем акредитације – стање и будући развој” и шесту Специјалну конференцију „Национални метролошки систем – стање и будући развој” које ће се одржати у среду, 3. јуна 2015. године, на Машинском факултету у Београду, Краљице Марије 16, у сали CENT (први спрат) у термину од 09:00 до 12:30 часова.

Конференције ће обухватити следеће теме:

ДМДМ (09.00 – 10.30h)

- Еталонирање фотометара за мерење амбијенталних концентрација озона у Дирекцији за мере и драгоцене метале, Јелена Бебић и Никола Шкундрић, ДМДМ  

- Новине у испитивањима влагомера за зрна житарица и семенке уљарица у Дирекцији за мере и драгоцене метале, Драган Николић и Лука Гажевић, ДМДМ

- Институт за нуклеарне науке “Винча“ – први именовани институт (ди) у оквиру националног метролошког система у Републици Србији, Оливера Цирај-Бјелац

- Нова метода за оверавање мерних система за мерење запремине ТНГ, Qмаx = 400 Л/мин помоћу мастер мерила у овлашћеном телу Недељковић, ПРОВО, Саша Коцић и Миленко Арсић, Овлашћено тело Недељковић доо Прово

- Групације за метрологију у метролошком систему Републике Србије, Владан Лапчевић, Овлашћено тело METER&CONTROL doo Zemun, Serbia

АТС (11.00 – 12.30h)

- Мишљења и тумачења-захтеви стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006, мр Милица Јовчић, АТС

- Интерно еталонирање, Александра Николић, АТС

- Акредитација у области покретне опреме под притиском, Марија Смиљанић, АТС

- Акредитација у области контролисања мерила – водомери, Маријана Бачевац, АТС

- Управљање ризиком у медицинским лабораторијама – захтев SRPS EN ISO 15189, др Љубинка Глигић, АТС

- Проширење активности АТС-а у 2015. години – развијање нових шема (сертификациона тела за сертификацију система менаџмента безбедношћу информација (SRPS ISO/IEC 27001) и система менаџмента квалитетом према стандарду SRPS EN ISO 13485), Радивоје Николичић, АТС.

Позивамо Вас да, уколико сте у могућности, присуствујете овим изузетно значајним и едукативним конференцијама. Котизација износи 6.000,00 динара и уплаћује се на рачун ЈУСК-а број: 105-1039-16, АИК Банка Ниш, Филијала Београд са назнаком „Котизација за ICQ 2015“

Надамо се да ћете се одазвати нашем позиву да присуствујете овим Конференцијама током којих ћете бити у прилици да сазнате информације од значаја за ваше ефикасно пословање.

Сви учесници, који буду уплатили котизацију и доставили регистрациони лист до 28. маја 2015. године, ће, поред пропратног материјала, добити и Сертификат о учешћу на Конференцији.

Регистрациони лист послати на е-мejл: jusk@eunet.rs

За више информација, молимо вас посетите: www.jusk.rs