Navigacija

Nove akreditacije u novembru 2014. godine

Aktuelnosti

Tokom novembra meseca 2014. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluku o dodeli akreditacije za četiri laboratorije za ispitivanje i jedno kontrolno telo, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju i ukidanju akreditacije, itd.

Dodeljena je akreditacija laboratorijama za ispitivanje:

- MP BIO d.o.o., MP Lab, Laboratorija za ispitivanje, Beograd

- Preduzeće za inženjering i promet Interklima D.O.O., Laboratorija za ispitivanje materijala, Vrnjačka Banja

- M GasLab d.o.o., Laboratorija za ispitivanje, Subotica

- TermoTest d.o.o., Beograd

i kontrolnom telu:

- JP SRBIJAGAS, RJ Merenje i regulacija, Laboratorija za kontrolisanje, Novi Sad.

Akreditacije je ukinuta laboratorijama za ispitivanje:

- WELDGAS DOO, Laboratorija za ispitivanje, Zrenjanin

- Privredno društvo za proizvodnju i promet pakarskih proizvoda „Žitopek“ A.D. Niš, Služba za upravljanje kvalitetom, RJ Laboratorija

i kontrolnom telu:

- LOTRIČ Laboratorija za metrologiju DOO Kragujevac.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.