Навигација

Нове акредитације у новембру 2014. године

Актуелности

Током новембра месеца 2014. године Акредитационо тело Србије (АТС) донело је одлуку о додели акредитације за четири лабораторије за испитивање и једно контролно тело, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу и укидању акредитације, итд.

Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:

- MP BIO d.o.o., MP Lab, Лабораторија за испитивање, Београд

- Предузеће за инжењеринг и промет Интерклима Д.О.О., Лабораторија за испитивање материјала, Врњачка Бања

- M GasLаb д.о.о., Лабораторија за испитивање, Суботица

- ТермоТест д.о.о., Београд

и контролном телу:

- ЈП СРБИЈАГАС, РЈ Мерење и регулација, Лабораторија за контролисање, Нови Сад.

Акредитације је укинута лабораторијама за испитивање:

- WELDGAS DOO, Лабораторија за испитивање, Зрењанин

- Привредно друштво за производњу и промет пакарских производа „Житопек“ А.Д. Ниш, Служба за управљање квалитетом, РЈ Лабораторија

и контролном телу:

- ЛОТРИЧ Лабораторија за метрологију ДОО Крагујевац.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.