Navigacija

Nova šema sertifikacije (EFISC) u okviru EA

Međunarodne aktivnosti

Akreditaciono telo Srbije (ATS) obaveštava da je EFISC (European Feed Ingredients Safety Certification) zatražio od Evropske organizacije za akreditaciju (EA) da razmotri njegovu šemu akreditacije (sertifikacija proizvoda) kako bi priznavanje iste odobrile članice EA.


EA je zatražila od EFISC-a da ipak svoju šemu bazira na standardu ISO/IEC 17021 i ISO/TS 22003, a ne kako je prvobitno zahtevano (sertifikacija proizvoda). Tek je nakon toga ocenjena dokumentacija EFISC-a što je imalo za rezultat priznavanje pomenute šeme od strane EA i to u okviru standarda ISO/IEC 17021 i ISO/TS 22003.


Glasanje je održano u skladu sa procedurom EA, a ishod je bio pozitivan, odnosno članice EA su glasale za priznavanje šeme EFISC-a.