Навигација

Нова шема сертификације (EFISC) у оквиру ЕА

Међународне активности

Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава да је EFISC (European Feed Ingredients Safety Certification) затражио од Европске организације за акредитацију (ЕА) да размотри његову шему акредитације (сертификација производа) како би признавање исте одобриле чланице ЕА.


ЕА је затражила од EFISC-а да ипак своју шему базира на стандарду ISO/IEC 17021 и ISO/TS 22003, а не како је првобитно захтевано (сертификација производа). Тек је након тога оцењена документација EFISC-а што је имало за резултат признавање поменуте шеме од стране ЕА и то у оквиру стандарда ISO/IEC 17021 и ISO/TS 22003.


Гласање је одржано у складу са процедуром ЕА, а исход је био позитиван, односно чланице ЕА су гласале за признавање шеме EFISC-а.