Navigacija

Održana 24. sednica CPC komiteta EA

Međunarodne aktivnosti

Dvadeset četvrta sednica Komiteta za komunikacije i publikacije (CPC) Evropske organizacije za akreditaciju (EA) održana je u periodu od 18. do 19. septembra 2013. godine u Varšavi, Poljska, u organizaciji Poljskog akreditacionog tela (PCA).


Na početku sednice učesnicima se obratila Malgorzata Olczak-Wasik, PCA, koja je učesnicima poželela dobrodošlicu i uspešan sastanak.


Predstavljajući najvažnije vesti iz proteklog perioda, predsedavajući CPC komiteta, Vagn Andersen, je obavestio prisutne da će dvadeset četvrtoj sednici CPC komiteta prisustvovati Lucyna Olborska, predstavnica Poljskog akreditacionog tela, kako bi utvrdila da li se Poslovnik o radu CPC komiteta poštuje. Takođe je obavestio prisutne da će biti potrebno izabrati novog zamenika predsedavajućeg CPC komiteta budući da je mandat kolege iz Britanskog akreditacionog tela (Joh Murthy) istekao.


Tokom sednice se raspravljalo, pre svega, o izradi novog logoa EA koji mora da bude u skladu sa novim dizajnom vebsajta EA. Takođe, dogovorena je konačna verzija pomenutog logoa i dizajner, koji bude radio na izradi istog, će dobiti tehničku specifikaciju koja će sadržati potreban opis i karakteristike logoa kako je dogovoreno na ovoj sednici.


Kada je reč o mogućnosti pretraživanja baze akreditovanih TOU na vebsajtu EA (EA Search Facility) dogovoreno je da će za sada ova aktivnost biti obustavljena, ali da će biti ponovo uspostavljena kada se za to steknu tehnički kapaciteti, odnosno kada se uspostavi nova unapređena platforma kako bi akreditaciona tela mogla redovno da šalju podatke u ovu bazu podataka. Ipak, konačnu odluku po ovom pitanju treba da donese Generalna skupština EA.


Dogovorena je nova struktura sekcije namenjene samo članicama EA (intranet) i očekuje se da će ista biti u što kraćem roku izmenjena i prilagođena novim potrebama članica EA.


Predsedavajući CPC komiteta je naglasio da je od izuzetne važnosti da se odluči kakva vrsta vesti, odnosno koje teme će biti u fokusu vesti na novom vebsajtu EA, i naglasio da će biti potrebno da članovi CPC komiteta daju svoj doprinos kada je reč o ažuriranju vesti za novodogovorenu strukturu budući da Sekretarijat EA nema za sada kapaciteta da ovu aktivnost obavlja samostalno. Dogovoreno je da će biti oformljena radna grupa u okviru CPC komiteta, koja će sprovoditi ovaj zadatak i prikupljati vesti, pri čemu će dobijati podršku od dosadašnjeg predsedavajućeg CPC komiteta (Vagn Andersen), sada člana Izvršnog komiteta EA (Executive Committee), zbog ogromnog iskustva koje ima u ovoj oblasti.


Takođe je diskutivano o značaju doprinosa svih članica EA u radu EA, budući da je doprinos radu komiteta i radnih grupa EA od suštinskog značaja za nesmetan rast i razvoj članica EA. Iz tog razloga je dogovoreno da će akreditaciona tela dostaviti EA podatke za 2013. godinu kada će biti utvrđeno da li postoji napredak u odnosu na period 2011-2012. godina.


Na kraju prvog dana sednice CPC komiteta Marcus Long, predsedavajući Nezavisne međunarodne organizacije za sertifikaciju (Independent International Organisation for Certification, IIOC), je održao prezentaciju za prisutne članove CPC komiteta kada je objasnio strukturu, način rada i mandat ove međunarodne organizacije koja je ujedno i jedna od zainteresovanih strana EA (EA recognised Stakeholder). Najavio je da će prisustvovati i narednoj sednici CPC komiteta u martu 2014. godine kako bi o nekim pitanjima dodatno prodiskutovao sa članovima CPC komiteta.


Sledeća sednica CPC komiteta biće održana u periodu od 5. do 6. marta 2014. godine u Beogradu, Srbija, a domaćin će biti Akreditaciono telo Srbije (ATS).


Vagn Andersen, dosadašnji predsedavajući CPC komiteta, je prisustvovao poslednji put sednici CPC komiteta u ovom svojstvu, budući da je na zasedanju Generalne skupštine EA u maju izabran novi predsedavajući CPC komiteta (Peter Kronvall, SWEDAC) koji je prisustvovao dvadeset četvrtoj sednici CPC komiteta kako bi se upoznao sa načinom rada i članovima CPC komiteta. Na sastanku u Beogradu će biti izabran i novi zamenik predsedavajućeg CPC komiteta.


U skladu sa novoustanovljenim programom pod nazivom „Umetnost akreditacije“, koji omogućava da na svakom sastanku članovima bude predstavljena aktivnost, odnosno umetničko delo (u raznim umetničkim i komunikacionim formama), Vitaly Bohaievsky, predstavnik Ukrajinskog akreditacionog tela (NAAU), uručio je predstavnici Poljskog akreditacionog tela (Malgorzata Olczak-Wasik) sliku na kojoj je prikazan logo Poljskog akreditacionog tela.


Vitaly Bohaievsky, NAAU, i Malgorzata Olczak-Wasik, PCA

U radu komiteta je ispred ATS-a učestvovala Katarina Bogojević.