Навигација

Одржана 24. седница CPC комитета ЕА

Међународне активности

Двадесет четврта седница Комитета за комуникације и публикације (CPC) Европске организације за акредитацију (ЕА) одржана је у периоду од 18. до 19. септембра 2013. године у Варшави, Пољска, у организацији Пољског акредитационог тела (PCA).


На почетку седнице учесницима се обратила Malgorzata Olczak-Wasik, PCA, која је учесницима пожелела добродошлицу и успешан састанак.


Представљајући најважније вести из протеклог периода, председавајући CPC комитета, Vagn Andersen, је обавестио присутне да ће двадесет четвртој седници CPC комитета присуствовати Lucyna Olborska, представница Пољског акредитационог тела, како би утврдила да ли се Пословник о раду CPC комитета поштује. Такође је обавестио присутне да ће бити потребно изабрати новог заменика председавајућег CPC комитета будући да је мандат колеге из Британског акредитационог тела (Joh Murthy) истекао.


Током седнице се расправљало, пре свега, о изради новог логоа ЕА који мора да буде у складу са новим дизајном вебсајта ЕА. Такође, договорена је коначна верзија поменутог логоа и дизајнер, који буде радио на изради истог, ће добити техничку спецификацију која ће садржати потребан опис и карактеристике логоа како је договорено на овој седници.


Када је реч о могућности претраживања базе акредитованих ТОУ на вебсајту ЕА (EA Search Facility) договорено је да ће за сада ова активност бити обустављена, али да ће бити поново успостављена када се за то стекну технички капацитети, односно када се успостави нова унапређена платформа како би акредитациона тела могла редовно да шаљу податке у ову базу података. Ипак, коначну одлуку по овом питању треба да донесе Генерална скупштина ЕА.


Договорена је нова структура секције намењене само чланицама ЕА (intranet) и очекује се да ће иста бити у што краћем року измењена и прилагођена новим потребама чланица ЕА.


Председавајући CPC комитета је нагласио да је од изузетне важности да се одлучи каква врста вести, односно које теме ће бити у фокусу вести на новом вебсајту ЕА, и нагласио да ће бити потребно да чланови CPC комитета дају свој допринос када је реч о ажурирању вести за новодоговорену структуру будући да Секретаријат ЕА нема за сада капацитета да ову активност обавља самостално. Договорено је да ће бити оформљена радна група у оквиру CPC комитета, која ће спроводити овај задатак и прикупљати вести, при чему ће добијати подршку од досадашњег председавајућег CPC комитета (Vagn Andersen), сада члана Извршног комитета ЕА (Executive Committee), због огромног искуства које има у овој области.


Такође је дискутивано о значају доприноса свих чланица ЕА у раду ЕА, будући да је допринос раду комитета и радних група ЕА од суштинског значаја за несметан раст и развој чланица ЕА. Из тог разлога је договорено да ће акредитациона тела доставити ЕА податке за 2013. годину када ће бити утврђено да ли постоји напредак у односу на период 2011-2012. година.


На крају првог дана седнице CPC комитета Marcus Long, председавајући Независне међународне организације за сертификацију (Independent International Organisation for Certification, IIOC), је одржао презентацију за присутне чланове CPC комитета када је објаснио структуру, начин рада и мандат ове међународне организације која је уједно и једна од заинтересованих страна ЕА (EA recognised Stakeholder). Најавио је да ће присуствовати и наредној седници CPC комитета у марту 2014. године како би о неким питањима додатно продискутовао са члановима CPC комитета.


Следећа седница CPC комитета биће одржана у периоду од 5. до 6. марта 2014. године у Београду, Србија, а домаћин ће бити Акредитационо тело Србије (АТС).


Vagn Andersen, досадашњи председавајући CPC комитета, је присуствовао последњи пут седници CPC комитета у овом својству, будући да је на заседању Генералне скупштине ЕА у мају изабран нови председавајући CPC комитета (Peter Kronvall, SWEDAC) који је присуствовао двадесет четвртој седници CPC комитета како би се упознао са начином рада и члановима CPC комитета. На састанку у Београду ће бити изабран и нови заменик председавајућег CPC комитета.


У складу са новоустановљеним програмом под називом „Уметност акредитације“, који омогућава да на сваком састанку члановима буде представљена активност, односно уметничко дело (у разним уметничким и комуникационим формама), Vitaly Bohaievsky, представник Украјинског акредитационог тела (NAAU), уручио је представници Пољског акредитационог тела (Malgorzata Olczak-Wasik) слику на којој је приказан лого Пољског акредитационог тела.


Vitaly Bohaievsky, NAAU, и Malgorzata Olczak-Wasik, PCA

У раду комитета је испред АТС-а учествовала Катарина Богојевић.