Navigacija

JUSK međunarodna konvencija o kvalitetu - JUSK ICQ 2013

JUSK

Akreditaciono telo Srbije (ATS) i Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) u okviru JUSK međunarodne konvencije o kvalitetu - JUSK ICQ 2013 - (www.jusk.org) organizuju petu Specijalnu konferenciju „Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj” i četvrtu Specijalnu konferenciju „Nacionalni metrološki sistem - stanje i budući razvoj” koje će se održati u sredu, 5. juna 2013. godine, na Mašinskom fakultetu u Beogradu, Kraljice Marije 16 u sali CeNT (prvi sprat) u terminu od 9:00 do 13:00.

Konferencije će obuhvatiti sledeći sadržaj:

- 15 godina rada Akreditacionog tela Srbije, Jasna Stojanović, ATS;

- Direkcija za mere i dragocene metale kao budući provajder PT šema, B. Laštro, S. Zelenika, T. Cincar-Vujović, S. Simić, DMDM;

- Nova dokumenta ATS-a za akreditaciju provajdera za ispitivanje osposobljenosti prema SRPS ISO/IEC 17043, Ljubinka Gligić, ATS;

- Smanjenje merne nesigurnosti u procesu etaloniranja standardnog mikrofona, merenjem dubine prednje šupljine koristeći stereo mikroskop, M. Aleksić, DMDM;

- Ovlašćena tela za overavanje merila-dvogodišnje iskustvo, S. Matić, D. Zečević, Ž. Lalić, Ministarstvo finansija i privrede;

- Vage sa neautomatskim funkcionisanjem - nova rešenja kroz transponovanje evropske direktive NAWI, V. Radojević-Milošević, D. Kovačević, DMDM;

- Izveštavanje o usklađenosti sa specifikacijama - Informacija u vezi sadržaja izveštaja o ispitivanju/uverenja u slučaju da laboratorija daje izjavu o usklađenosti sa specifikacijama (zasnovano na ILAC-G8:03/2009), Milica Jovčić, ATS;

-  Akreditacija za poslove uzorkovanja - Lj. Markićević, ATS;


-  Potvrđivanje referentnih rastvora etanola u vodi, J. Bebić, N. Škundrić, DMDM;


-  Akreditacija laboratorija za fleksibilni obim akreditacije, Bratislav Milošević, ATS;


- Smernice za primenu SRPS ISO/IEC 17025 pri ocenjivanju i akreditaciji laboratorija koje obavljaju senzorska ispitivanja, Jelena Stojanović, ATS.

Pozivamo vas da, ukoliko ste u mogućnosti, prisustvujete ovim izuzetno značajnim i edukativnim Konferencijama. Kotizacija iznosi 5.000,00 dinara i uplaćuje se na račun JUSK-a broj: 105-1039-16, AIK Banka Niš, Filijala Beograd sa naznakom „kotizacija za ICQ 2013“. Registracioni list poslati na e-mail: jusk@eunet.rs.


Nadamo se da ćete se odazvati našem pozivu i da ćemo svi zajedno učiniti da Konferencije ispune Vaša i naša očekivanja.