Навигација

ЈУСК међународнa конвенцијa о квалитету - JUSK ICQ 2013

JUSK

Акредитационо тело Србије (АТС) и Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) у оквиру ЈУСК међународне конвенције о квалитету - JUSK ICQ 2013 - (www.jusk.org) организују пету Специјалну конференцију „Национални систем акредитације - стање и будући развој” и четврту Специјалну конференцију „Национални метролошки систем - стање и будући развој” које ће се одржати у среду, 5. јуна 2013. године, на Машинском факултету у Београду, Краљице Марије 16 у сали CeNT (први спрат) у термину од 9:00 до 13:00.

Конференције ће обухватити следећи садржај:

- 15 година рада Акредитационог тела Србије, Јасна Стојановић, АТС;

- Дирекција за мере и драгоцене метале као будући провајдер ПТ шема, Б. Лаштро, С. Зеленика, Т. Цинцар-Вујовић, С. Симић, ДМДМ;

- Нова документа АТС-а за акредитацију провајдера за испитивање оспособљености према SRPS ISO/IEC 17043, Љубинка Глигић, АТС;

- Смањење мерне несигурности у процесу еталонирања стандардног микрофона, мерењем дубине предње шупљине користећи стерео микроскоп, М. Алексић, ДМДМ;

- Овлашћена тела за оверавање мерила-двогодишње искуство, С. Матић, Д. Зечевић, Ж. Лалић, Министарство финансија и привреде;

- Ваге са неаутоматским функционисањем - нова решења кроз транспоновање европске директиве NAWI, В. Радојевић-Милошевић, Д. Ковачевић, ДМДМ;

- Извештавање о усклађености са спецификацијама - Информација у вези садржаја извештаја о испитивању/уверења у случају да лабораторија даје изјаву о усклађености са спецификацијама (засновано на ILAC-G8:03/2009), Милица Јовчић, АТС;

-  Акредитација за послове узорковања - Љ. Маркићевић, АТС;


-  Потврђивање референтних раствора етанола у води, Ј. Бебић, Н. Шкундрић, ДМДМ;


-  Акредитација лабораторија за флексибилни обим акредитације, Братислав Милошевић, АТС;


- Смернице за примену SRPS ISO/IEC 17025 при оцењивању и акредитацији лабораторија које обављају сензорска испитивања, Јелена Стојановић, АТС.

Позивамо вас да, уколико сте у могућности, присуствујете овим изузетно значајним и едукативним Конференцијама. Котизација износи 5.000,00 динара и уплаћује се на рачун ЈУСК-а број: 105-1039-16, АИК Банка Ниш, Филијала Београд са назнаком „котизација за ICQ 2013“. Регистрациони лист послати на е-маил: jusk@eunet.rs.


Надамо се да ћете се одазвати нашем позиву и да ћемо сви заједно учинити да Конференције испуне Ваша и наша очекивања.