Navigacija

Održana obuka za primenu standarda ISO/IEC 17065:2012

Obaveštenja

U organizaciji Evropske organizacije za akreditaciju (EA), odnosno njenog Komiteta za sertifikaciona tela (EA CC), održana je obuka za primenu standarda ISO/IEC 17065:2012 (EA CC Training on ISO/IEC 17065:2012).

 


Obuka je realizovana za dve grupe učesnika u periodu od 19. do 22. februara u organizaciji Akreditacionog tela Grčke (ESYD) u Atini, Grčka, i istu su vodile kolege iz SWEDAC-a i UKAS-a koje su učestvovale u izradi ovog standarda.


Obuka je bila organizovana kao radionica tokom koje su učesnici diskutovali o razlikama između prethodnog standarda, koji se koristio za ocenjivanje sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda EN 45011 (ISO Guide 65), i novog standarda ISO/IEC 17065 (Ocenjivanje usaglašenosti – Zahtevi za tela koja sertifikuju proizvode, procese i usluge).


Osnovne razlike se odnose na sledeće:
- standard ne sadrži zahteve koji se odnose na sertifikacione šeme, već sadrži pozivanje na šeme sertifikacije za koje su dalje informacije date u standardu ISO/IEC 17067 čije se objavljivanje očekuje u avgustu 2013. godine;
- standard sadrži reviziju termina i definicija;
- u standard su uključeni brojni elementi Smernice IAF GD5:2006;
- standard sadrži zahteve za identifikaciju i upravljanje rizicima/pretnjama po nepristrasnost;
- detaljniji opis internih i eksternih resursa;
- u odlučivanju učestvuju i zaposleni u tzv. entitetu pod organizacionim upravljanjem sertifikacionog tela;
- standard ima strukturu drugih standarda iz serije standarda ISO/IEC 17000;
- uzeti su u obzir principi dokumenta ISO/PAS 17001-17005 koji se osnose na nezavisnost, poverljivost, prigovore i žalbe, objavljivanje informacija, kao i korišćenje sistema menadžmenta u odnosu na standarde za ocenjivanje usaglašenosti.


Radionica je obuhvatila tri grupna rada prisutnih na obuci na temu razumevanja zahteva standarda koji se odnose na: identifikaciju rizika i mehanizme za očuvanje nepristrasnosti; organizacionu strukturu i najviše rukovodstvo, vrednovanje i odlučivanje o akreditaciji.


Takođe, tokom obuke prisutnima je prezentovan i nacrt standarda ISO/IEC 17067 (Conformiy assessment - Fundamentals of product cetification and guidelines for product certification schemes).


U skladu sa Odlukom IAF-a, prelazni period za primenu standarda ISO/IEC 17065 je tri godine od dana objavljivanja (15.09.2012. godine).


Obuci su ispred ATS-a prisustvovale Ljubica Živanić i Jovana Zečević.

Napomena: Nacrt srpske verzije standarda ISO/IEC 17065:2012 (NaSRPS ISO/IEC 17065:2013) je objavljen u januaru 2013. godine.

 


Ljubica Živanić sa učesnicima


Jovana Zečević sa učesnicima