Навигација

Одржана обука за примену стандарда ISO/IEC 17065:2012

Обавештења

У организацији Европске организације за акредитацију (ЕА), односно њеног Комитета за сертификациона тела (EA CC), одржана је обука за примену стандарда ISO/IEC 17065:2012 (EA CC Training on ISO/IEC 17065:2012).

 


Обука је реализована за две групе учесника у периоду од 19. до 22. фебруара у организацији Акредитационог тела Грчке (ESYD) у Атини, Грчка, и исту су водиле колеге из SWEDAC-a и UKAS-a које су учествовале у изради овог стандарда.


Обука је била организована као радионица током које су учесници дискутовали о разликама између претходног стандарда, који се користио за оцењивање сертификационих тела за сертификацију производа EN 45011 (ISO Guide 65), и новог стандарда ISO/IEC 17065 (Оцењивање усаглашености – Захтеви за тела која сертификују производе, процесе и услуге).


Основне разлике се односе на следеће:
- стандард не садржи захтеве који се односе на сертификационе шеме, већ садржи позивање на шеме сертификације за које су даље информације дате у стандарду ISO/IEC 17067 чије се објављивање очекује у августу 2013. године;
- стандард садржи ревизију термина и дефиниција;
- у стандард су укључени бројни елементи Смернице IAF GD5:2006;
- стандард садржи захтеве за идентификацију и управљање ризицима/претњама по непристрасност;
- детаљнији опис интерних и екстерних ресурса;
- у одлучивању учествују и запослени у тзв. ентитету под организационим управљањем сертификационог тела;
- стандард има структуру других стандарда из серије стандарда ISO/IEC 17000;
- узети су у обзир принципи документа ISO/PAS 17001-17005 који се осносе на независност, поверљивост, приговоре и жалбе, објављивање информација, као и коришћење система менаџмента у односу на стандарде за оцењивање усаглашености.


Радионица је обухватила три групна рада присутних на обуци на тему разумевања захтева стандарда који се односе на: идентификацију ризика и механизме за очување непристрасности; организациону структуру и највише руководство, вредновање и одлучивање о акредитацији.


Tакође, током обуке присутнима је презентован и нацрт стандарда ISO/IEC 17067 (Conformiy assessment - Fundamentals of product cetification and guidelines for product certification schemes).


У складу са Одлуком IAF-а, прелазни период за примену стандарда ISO/IEC 17065 је три године од дана објављивања (15.09.2012. године).


Обуци су испред АТС-а присуствовале Љубица Живанић и Јована Зечевић.

Напомена: Нацрт српске верзије стандарда ISO/IEC 17065:2012 (NaSRPS ISO/IEC 17065:2013) је објављен у јануару 2013. године.

 


Љубица Живанић са учесницима


Јована Зечевић са учесницима