Navigacija

Regionalna IPA 2011 konferencija o akreditaciji

Međunarodne aktivnosti

Regionalna konferencija o akreditaciji održana je u Aranđelovcu, Srbija, 11. i 12. maja 2012. godine u organizaciji Akreditacionog tela Srbije (ATS) u okviru regionalnog IPA 2011 projekta Evropske unije „Infrastruktura kvaliteta u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj“, koji je započeo u prošle godine.

Tokom 30 meseci trajanja projekta, uz budžet od 2.5 miliona evra, biće održano najmanje 20 praktičnih obuka sa oko 200 delegata, najmanje 11 PT vežbi, sa najmanje 55 laboratorija koje će u njima učestvovati, uključujući i nacionalna akreditaciona tela i metrološke institute.


Konferenciji su prisustvovali predstavnici nacionalnih akreditacionih tela iz regiona zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo (UN 1244), Makedonija, Srbija, Hrvatska, Crna Gora), David Norris, vođa regionalnog IPA 2011 projekta i Jelena Popović, pomoćnik ministra za Sektor za infrastrikturu kvaliteta Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije.


Skup je organizovan sa ciljem da se predstavnici akreditacionih tela u regionu upoznaju sa trenutnom situacijom u akreditacionim telima, razmene iskustva u okviru EA kolegijalnog ocenjivanja, unaprede saradnju kroz aktivnosti razmene informacija, iskustava i dokumentacije u oblasti akreditacije, zajedničkog organizovanja seminara i konferencija, uzajamnog obučavanja kadrova, razmene ocenjivača i tehničkih eksperata odnosno razvoja novih šema akreditacije i zajedničkog učestvovanja organizacija u međulaboratorijskim poređenjima. Jedna od tema skupa bila je i pravni i finansijski aspekti rada akreditacionih tela, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i i Uredbom EZ 765/2008.


Svi učesnici su se jednoglasno saglasili da je neophodno održavati ovakve regionalne konferencije prvenstveno zbog svrhe koju iste imaju, a to je razmena iskustva u cilju razvoja akreditacije u regionu. Dogovoreno je da se na sledeću regionalnu konferenciju pozovu predstavnici sledećih zemalja: Slovenija, Grčka, Bugarska i Rumunija.

Takođe je odlučeno da ATS sastavi jedinstvenu listu akreditovanih laboratorija za etaloniranje koje postoje u regionu, koju će regionalna akreditaciona tela objaviti na svojim vebsajtovima. U slučaju novih šema akreditacije akreditaciona tela iz regiona, koja sprovode ove šeme, predlog je da zajedno sa regionalnim IPA projektom, PTB-om i GIZ-om, pomognu  drugim akreditacionim telima, kao i da jedni druge da obaveštavaju o obukama koje se sprovode u drugim projektima. Dogovoreno je da bi se u budućnosti mogle organizovati zajedničke obuke za vodeće ocenjivače, tehničke ocenjivače i tehničke eksperte za sledeće oblasti: uzorkovanje (voda i otpad), zvanična kontrola hrane, EMAS, elektronski potpis, PT provajderi i bezbednost informacija.


Skupu su ispred ATS-a prisustvovali dr Dejan Krnjaić, dr Bratislav Milošević, Jasna Stojanović, Milan Savić, Jovan Simić i Katarina Bogojević.


Učesnici konferencije