Навигација

Регионална IPA 2011 конференција о акредитацији

Међународне активности

Регионална конференција о акредитацији одржана је у Аранђеловцу, Србија, 11. и 12. маја 2012. године у организацији Акредитационог тела Србије (АТС) у оквиру регионалног IPA 2011 пројекта Европске уније „Инфраструктура квалитета у земљама западног Балкана и Турској“, који је започео у прошле године.

Током 30 месеци трајања пројекта, уз буџет од 2.5 милиона евра, биће одржано најмање 20 практичних обука са око 200 делегата, најмање 11 PT вежби, са најмање 55 лабораторија које ће у њима учествовати, укључујући и национална акредитациона тела и метролошке институте.


Конференцији су присуствовали представници националних акредитационих тела из региона западног Балкана (Албанија, Босна и Херцеговина, Косово (УН 1244), Македонија, Србија, Хрватска, Црна Гора), David Norris, вођа регионалног IPA 2011 пројекта и Јелена Поповић, помоћник министра за Сектор за инфрастриктуру квалитета Министарства економије и регионалног развоја Републике Србије.


Скуп је организован са циљем да се представници акредитационих тела у региону упознају са тренутном ситуацијом у акредитационим телима, размене искуства у оквиру ЕА колегијалног оцењивања, унапреде сарадњу кроз активности размене информација, искустава и документације у области акредитације, заједничког организовања семинара и конференција, узајамног обучавања кадрова, размене оцењивача и техничких експерата односно развоја нових шема акредитације и заједничког учествовања организација у међулабораторијским поређењима. Једна од тема скупа била је и правни и финансијски аспекти рада акредитационих тела, у складу са националним законодавством и и Уредбом ЕЗ 765/2008.


Сви учесници су се једногласно сагласили да је неопходно одржавати овакве регионалне конференције првенствено због сврхе коју исте имају, а то је размена искуства у циљу развоја акредитације у региону. Договорено је да се на следећу регионалну конференцију позову представници следећих земаља: Словенија, Грчка, Бугарска и Румунија.

Такође је одлучено да АТС састави јединствену листу акредитованих лабораторија за еталонирање које постоје у региону, коју ће регионална акредитациона тела објавити на својим вебсајтовима. У случају нових шема акредитације акредитациона тела из региона, која спроводе ове шеме, предлог је да заједно са регионалним IPA пројектом, PTB-ом и GIZ-ом, помогну  другим акредитационим телима, као и да једни друге да обавештавају о обукама које се спроводе у другим пројектима. Договорено је да би се у будућности могле организовати заједничке обуке за водеће оцењиваче, техничке оцењиваче и техничке експерте за следеће области: узорковање (вода и отпад), званична контрола хране, EMAS, електронски потпис, PT провајдери и безбедност информација.


Скупу су испред АТС-а присуствовали др Дејан Крњаић, др Братислав Милошевић, Јасна Стојановић, Милан Савић, Јован Симић и Катарина Богојевић.


Учесници конференције