Navigacija

Obeležen Međunarodni dan akreditacije

Dan akreditacije

I ove godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) proslavilo je zajedno sa svojim ocenjivačima 9. jun - Međunarodni dan akreditacije, koju su zajednički ustanovili Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (ILAC), kako bi promovisali akreditaciju.

Tom prilikom je dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a održao predavanje na temu novina u radu ATS-a, kao i predstavljanja stanja u oblasti akreditacije u svetu, Evropi i Srbiji tokom 2010-2011. godine“, a mr Natalija Jovičić Zarić na temu izmena dokumenata sistema menadžmenta kvalitetom tokom 2011. godine sa aspekta ocenjivača. Jasna Stojanović je prisutnim ocenjivačima predstavila Kodeks ocenjivača.

Kao i prethodnih godina ovaj dan se slaviti širom sveta uz organizaciju značajnih događaja na nacionalnom nivou, seminara i medijskih događaja kako bi se vladama, zakonodavnicima i vodećim strukturama u poslovnim krugovima ukazalo na značaj akreditacije.

Tema ovogodišnjeg Dana akreditacije objašnjava kako akreditacija može da pomogne rad zakonodavaca. Zajedničku izjavu predsedavajućih ILAC-a i IAF-a (Pete Unger i Randy Dougherty) povodom obeležavanja Međunarodnog dana akreditacije možete pogledati ovde
 


dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a
 
mr Natalija Jovičić Zarić i dr Dejan Krnjaić
prof. dr Ivan Gržetić