Navigacija

Seminar u Kraljevu - zahtevi propisa o bezbednosti mašina

Seminari

U okviru projekta „ Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“ finansiranog od strane Evropske unije u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja, održan je dvodnevni seminar kao deo Kampanje podizanja svesti o značaju akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti, u Kraljevu od 1. do 2. juna 2010. godine, sa temom infrastruktura kvaliteta – zahtevi propisa o bezbednosti mašina.

Seminar je realizovan u prostorijama Regionalne privredne komore Kraljevo koja je obezbedila prisustvo predstavnika organizacija i institucija zainteresovanih za navedenu temu: Metalac posuđe a.d., Mašinski fakultet Kraljevo, UNIPROMET d.o.o., POMAK d.o.o Kraljevo, ALM d.o.o. TEHNOMAG d.o.o., Koncern Fabrika vagona Kraljevo a.d., Sigmaprevent d.o.o. Vrnjačka Banja, Radijator inžinjering d.o.o., Kompanija Sloboda a.d., Ministarstvo trgovine i usluga, sektor tržišne inspekcije, odeljenja u Kraljevu i Novom Pazaru.

Predavači na seminaru su bili:  Vitomir Fister, pravni ekspert Evropske komisije zadužen za oblast akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti u okviru nacionalnog programa CARDS 2006, Dušan Vučković, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Milica Jovčić, Akreditaciono telo Srbije, Mirko Đapić, ekspert iz oblasti novog pristupa – bezbednost mašina, Janez Furlan, ekspert iz Slovenije iz oblasti novog pristupa – bezbednost mašina i Željko Lalić, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.

Prvog dana seminara u Kraljevu predstavljene su teme koje su se odnosile na: pravni okvir infrastrukture kvaliteta u EU – slobodno kretanje robe i zaštita javnog interesa; novi pravni okvir-novi koncept poslovanja u Srbiji; ulogu Akreditacionog tela Srbije u oblasti ocenjivanja usaglašenosti;  pravni okvir EU u oblasti bezbednosti mašina; pregled dobrih praksi u oblasti bezbednosti mašina – iskustva Slovenije i Pravilnik o bezbednosti mašina.

Drugi dan seminara je bio koncipiran kao okrugli sto na kome se diskutovalo o pitanjima koji se odnose na ovu oblast novog pristupa i o problematici kako ispuniti zahteve novog pravnog okvira vezanog za bezbednost mašina. Organizacije su iznosile probleme i dileme sa kojima se sreću u svakodnevnom radu. U veoma aktivnoj i konstruktivnoj diskusiji ispred predavača učešće su uzeli predstavnici Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj i Akreditacionog tela Srbije i eksperti iz oblasti novog pristupa za bezbednost mašina.

Pravni okvir EU u oblasti bezbednosti mašina - prezentacija Janeza Furlana i Mirka Đapića

Uloga ATS-a u oblasti ocenjivanja usaglašenosti - uloga akreditacije u oblasti mašina - Prezentacija Milice Jovčić

Pravni okvir infrastrukture kvaliteta u EU 

Pravilnik o bezbednosti mašina - prezentacija Željka Lalića, MERR

Novi pravni okvir - novi koncept poslovanja u Republici Srbiji, prezentacija Dušana Vučkovića, MERR