Навигација

Семинар у Краљеву - захтеви прописа о безбедности машина

Семинари

У оквиру пројекта „ Техничка помоћ институцијама из области инфраструктуре квалитета у Републици Србији“ финансираног од стране Европске уније у сарадњи са Министарством економије и регионалног развоја, одржан је дводневни семинар као део Кампање подизања свести о значају акредитације и оцењивања усаглашености, у Краљеву од 1. до 2. јуна 2010. године, са темом инфраструктура квалитета – захтеви прописа о безбедности машина.

Семинар је реализован у просторијама Регионалне привредне коморе Краљево која је обезбедила присуство представника организација и институција заинтересованих за наведену тему: Металац посуђе а.д., Машински факултет Краљево, УНИПРОМЕТ д.о.о., ПОМАК д.о.о Краљево, АЛМ д.о.о. ТЕХНОМАГ д.о.о., Концерн Фабрика вагона Краљево а.д., Сигмапревент д.о.о. Врњачка Бања, Радијатор инжињеринг д.о.о., Компанија Слобода а.д., Министарство трговине и услуга, сектор тржишне инспекције, одељења у Краљеву и Новом Пазару.

Предавачи на семинару су били:  Витомир Фистер, правни експерт Европске комисије задужен за област акредитације и оцењивања усаглашености у оквиру националног програма CARDS 2006, Душан Вучковић, Министарство економије и регионалног развоја, Милица Јовчић, Акредитационо тело Србије, Мирко Ђапић, експерт из области новог приступа – безбедност машина, Јанез Фурлан, експерт из Словеније из области новог приступа – безбедност машина и Жељко Лалић, Министарство економије и регионалног развоја.

Првог дана семинара у Краљеву представљене су теме које су се односиле на: правни оквир инфраструктуре квалитета у ЕУ – слободно кретање робе и заштита јавног интереса; нови правни оквир-нови концепт пословања у Србији; улогу Акредитационог тела Србије у области оцењивања усаглашености;  правни оквир ЕУ у области безбедности машина; преглед добрих пракси у области безбедности машина – искуства Словеније и Правилник о безбедности машина.

Други дан семинара је био конципиран као округли сто на коме се дискутовало о питањима који се односе на ову област новог приступа и о проблематици како испунити захтеве новог правног оквира везаног за безбедност машина. Организације су износиле проблеме и дилеме са којима се срећу у свакодневном раду. У веома активној и конструктивној дискусији испред предавача учешће су узели представници Министарства за економију и регионални развој и Акредитационог тела Србије и експерти из области новог приступа за безбедност машина.

Правни оквир ЕУ у области безбедности машина - презентација Јанеза Фурлана и Мирка Ђапића

Улога АТС-а у области оцењивања усаглашености - улога акредитације у области машина - Презентација Милице Јовчић

Правни оквир инфраструктуре квалитета у ЕУ 

Правилник о безбедности машина - презентација Жељка Лалића, МЕРР

Нови правни оквир - нови концепт пословања у Републици Србији, презентација Душана Вучковића, МЕРР