Navigacija

Informativni seminar za tehničke eksperte za ocenjivanje prema SRPS ISO/IEC 17025

Seminari

U ponedeljak 24. maja, u prostorijama Akreditacionog tela Srbije, održan je informativni seminar za tehničke eksperte za ocenjivanje prema SRPS ISO/IEC 17025 tokom koga su se kandidati za tehničke eksperte mogli upoznati sa procesom akreditacije i svojom ulogom u njemu, pravima i obavezama, kao i načinom za praćenje performansi.

Predavanja su održali dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a na temu „Standardi, ocenjivanje usaglašenosti i akreditacija“, Biljana Tomić, načelnik odeljenja za pravne i opšte poslove, koja je govorila o „Pravilima akreditacije, postupku akreditacije pravima i obavezama tehničkih eksperata (TE)“, kao i mr Natalija Jovičić Zarić, zamenik direktora, koja je održala predavanje na temu „Uloga tehničkih eksperata u procesu akreditacije – korišćenje obrazaca ATS-a prilikom ocenjivanja“.

Dr Krnjaić je kandidate upoznao sa zakonskom regulativom u oblasti akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti, sporazumima i aranžmanima akreditacionih tela,  propisima iz oblasti akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti, kao i Evropskim zajedničkim tržištem i ocenjivanjem usaglašenosti. On je u svom predavanju objasnio značaj standarda ISO IEC 17011 kod uniformnog vršenja poslova akreditacije širom sveta, ali i značaj umrežavanja i članstva u međunarodnim i regionalnim organizacijama za akreditaciju. Takođe je istakao da je ključni zadatak ATS-a potpisivanje multilateralnih sporazuma (MLA) kako bi se sistem akreditacije u Republici Srbiji integrisao sa svetskim sistemom akreditacije.

Biljana Tomić je tokom svog izlaganja predstavila Pravila akreditacije i objasnila budućim tehničkim ekspertima tok procesa akreditacije, njihovu ulogu, prava i obaveze, kao i praćenje njihovih performansi.

Mr Natalija Jovičić Zarić je objasnila ulogu tehničkog eksperta u timu za ocenjivanje, predstavila radne obrasce, koji se koriste u postupku akreditacije u fazi ocenjivanja na licu mesta, a detaljno je bilo reči i o aspektima ocenjivanja.