Навигација

Информативни семинар за техничке експерте за оцењивање према SRPS ISO/IEC 17025

Семинари

У понедељак 24. маја, у просторијама Акредитационог тела Србије, одржан је информативни семинар за техничке експерте за оцењивање према SRPS ISO/IEC 17025 током кога су се кандидати за техничке експерте могли упознати са процесом акредитације и својом улогом у њему, правима и обавезама, као и начином за праћење перформанси.

Предавања су одржали др Дејан Крњаић, директор АТС-а на тему „Стандарди, оцењивање усаглашености и акредитација“, Биљана Томић, начелник одељења за правне и опште послове, која је говорила о „Правилима акредитације, поступку акредитације правима и обавезама техничких експерата (ТЕ)“, као и мр Наталија Јовичић Зарић, заменик директора, која је одржала предавање на тему „Улога техничких експерата у процесу акредитације – коришћење образаца АТС-а приликом оцењивања“.

Др Крњаић је кандидате упознао са законском регулативом у области акредитације и оцењивања усаглашености, споразумима и аранжманима акредитационих тела,  прописима из области акредитације и оцењивања усаглашености, као и Европским заједничким тржиштем и оцењивањем усаглашености. Он је у свом предавању објаснио значај стандарда ISO IEC 17011 код униформног вршења послова акредитације широм света, али и значај умрежавања и чланства у међународним и регионалним организацијама за акредитацију. Такође је истакао да је кључни задатак АТС-а потписивање мултилатералних споразума (MLA) како би се систем акредитације у Републици Србији интегрисао са светским системом акредитације.

Биљана Томић је током свог излагања представила Правила акредитације и објаснила будућим техничким експертима ток процеса акредитације, њихову улогу, права и обавезе, као и праћење њихових перформанси.

Мр Наталија Јовичић Зарић је објаснила улогу техничког експерта у тиму за оцењивање, представила радне обрасце, који се користе у поступку акредитације у фази оцењивања на лицу места, а детаљно је било речи и о аспектима оцењивања.