Navigacija

Seminari u Kruševcu i Somboru

Seminari

U okviru projekta „Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“ finansiranog od strane Evropske unije u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike, održani su dvodnevni seminari kao deo Kampanje podizanja svesti o značaju akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti, u Kruševcu i Somboru, od 6. do 9. aprila, sa temom infrastruktura kvaliteta – sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

Predavači su bili: Biljana Tomić, načelnik odeljenja za pravne i opšte poslove u Akreditacionom telu Srbije;  Živoslav Marković, Ministarstvo rada i socijalne politike; Slavko Plazar, ekspert iz Slovenije iz oblasti sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu; Alojz Bitenc, ekspert iz Slovenije iz oblasti sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

Prvog dana seminara u Kruševcu i Somboru predstavljene su teme koje su se odnosile na: pravni okvir infrastrukture kvaliteta – slobodan protok robe i zaštita javnog interesa preko tehničkih propisa, standarda, ocenjivanja usaglašenosti i akreditacije; zadatke Ministarstva rada i socijalne politike na području upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu – sadašnje stanje i planovi za budućnost; akreditaciju i upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu; prezentaciju pravnog okvira EU u oblasti upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu – iskustva Slovenije i pregled dobrih praksi u oblasti upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu – iskustvo iz Slovenije.

Drugog dana seminara, koji je bio koncipiran kao okrugli sto na temu izazova, koje nosi budućnost i mogućim odgovorima razgovaralo se sa predstavnicima akreditovanih organizacija, proizvođača  i ostalih učesnika seminara na teme: akreditacija i sistemi menadžmenta upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu; uloga Uprave za bezbednost i zdravlje na radu i inspekcije na primenu akata o proceni rizika na radnim mestima i iskustva Slovenije sa uvođenjem i implementacijom standarda ONSAS 18001. Najveće interesovanje učesnika odnosilo se na prenošenje praktičnih iskustava  Slovenije u primeni ONSAS sistema i dobroj praksi u oblasti upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

Pravni okvir infrastrukture kvaliteta u EU, prezentacija Vitomira Fistera

Akreditacija i upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, prezentacija Biljane Tomić

Sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, prezentacija Alojza Bitenca

Zahtevi za uvođenje sistema zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, prezentacija Slavka Plazara

 


   
Seminar u Kruševcu   


Živoslav Marković, Biljana Tomić, Alojz Bitenc i Slavko Plazar na seminaru u Somboru