Навигација

Семинари у Крушевцу и Сомбору

Семинари

У оквиру пројекта „Техничка помоћ институцијама из области инфраструктуре квалитета у Републици Србији“ финансираног од стране Европске уније у сарадњи са Министарством рада и социјалне политике, одржани су дводневни семинари као део Кампање подизања свести о значају акредитације и оцењивања усаглашености, у Крушевцу и Сомбору, од 6. до 9. априла, са темом инфраструктура квалитета – системи управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду.

Предавачи су били: Биљана Томић, начелник одељења за правне и опште послове у Акредитационом телу Србије;  Живослав Марковић, Министарство рада и социјалне политике; Славко Плазар, експерт из Словеније из области система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду; Алојз Битенц, експерт из Словеније из области система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду.

Првог дана семинара у Крушевцу и Сомбору представљене су теме које су се односиле на: правни оквир инфраструктуре квалитета – слободан проток робе и заштита јавног интереса преко техничких прописа, стандарда, оцењивања усаглашености и акредитације; задатке Министарства рада и социјалне политике на подручју управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду – садашње стање и планови за будућност; акредитацију и управљање заштитом здравља и безбедношћу на раду; презентацију правног оквира ЕУ у области управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду – искуства Словеније и преглед добрих пракси у области управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду – искуство из Словеније.

Другог дана семинара, који је био конципиран као округли сто на тему изазова, које носи будућност и могућим одговорима разговарало се са представницима акредитованих организација, произвођача  и осталих учесника семинара на теме: акредитација и системи менаџмента управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду; улога Управе за безбедност и здравље на раду и инспекције на примену аката о процени ризика на радним местима и искуства Словеније са увођењем и имплементацијом стандарда OНSAS 18001. Највеће интересовање учесника односило се на преношење практичних искустава  Словеније у примени OНSAS система и доброј пракси у области управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду.

Правни оквир инфраструктуре квалитета у ЕУ, презентација Витомира Фистера

Акредитација и управљање заштитом здравља и безбедношћу на раду, презентација Биљане Томић

Системи управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду, презентација Алојза Битенца

Захтеви за увођење система заштите здравља и безбедности на раду, презентација Славка Плазара

 


   
Семинар у Крушевцу   


Живослав Марковић, Биљана Томић, Алојз Битенц и Славко Плазар на семинару у Сомбору