Navigacija

Petodnevna obuka za zaposlene i ocenjivače ATS-a

Seminari

U okviru projekta „Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“ realizovana je trodnevna obuka na temu „Standard ISO/IEC 17025 i obezbeđivanje kvaliteta u laboratorijama“ i dvodnevna obuka na temu merne nesigurnosti (GUM - Guide to the Expression of the Uncertainty in Measurement). Obuka je realizovana u Beogradu u periodu od 26. do 30. aprila, a predavač je bio Guillaume Haran, ocenjivač COFRAC-a (Francuska).

Obuka je obuhvatila niz tema kao što su razjašnjenje zahteva standarda za akreditaciju laboratorija za ispitivanje odnosno laboratorija za etaloniranje, a posebna pažnja je bila posvećena sledećim temama: zahtevima menadžment sistema laboratorija; upravljanju zapisima sa aspekta korišćenja kompjuterske opreme; zahtevima za osoblje laboratorije; kontinualnom unapređenju; internim i eksternim proverama; upravljanju neusaglašenim ispitivanjima i preispitivanju od strane rukovodstva.

Učesnicima obuke su predstavljeni osnovni principi procene merne nesigurnosti sa nizom konkretnih primera iz prakse. Objašnjen je pristup proceni merne nesigurnosti sa modelovanjem prema GUM-u.

Obuku su pohađali predstavnici Akreditacionog tela Srbije, Direkcije za mere i dragocene metale, tehnički ocenjivači i eksperti ATS-a, budući kandidati za tehničke ocenjivače, kao i predstavnici akreditovanih laboratorija za etaloniranje.
 


Atmosfera sa obuke

Guillaume Haran