Навигација

Петодневна обука за запослене и оцењиваче АТС-а

Семинари

У оквиру пројекта „Техничка помоћ институцијама из области инфраструктуре квалитета у Републици Србији“ реализована је тродневна обука на тему „Стандард ISO/IEC 17025 и обезбеђивање квалитета у лабораторијама“ и дводневна обука на тему мерне несигурности (GUM - Guide to the Expression of the Uncertainty in Measurement). Обука је реализована у Београду у периоду од 26. до 30. априла, а предавач је био Guillaume Haran, оцењивач COFRAC-a (Француска).

Обука је обухватила низ тема као што су разјашњење захтева стандарда за акредитацију лабораторија за испитивање односно лабораторија за еталонирање, а посебна пажња је била посвећена следећим темама: захтевима менаџмент система лабораторија; управљању записима са аспекта коришћења компјутерске опреме; захтевима за особље лабораторије; континуалном унапређењу; интерним и екстерним проверама; управљању неусаглашеним испитивањима и преиспитивању од стране руководства.

Учесницима обуке су представљени основни принципи процене мерне несигурности са низом конкретних примера из праксе. Објашњен је приступ процени мерне несигурности са моделовањем према GUM-у.

Обуку су похађали представници Акредитационог тела Србије, Дирекције за мере и драгоцене метале, технички оцењивачи и експерти АТС-а, будући кандидати за техничке оцењиваче, као и представници акредитованих лабораторија за еталонирање.
 


Атмосфера са обуке

Guillaume Haran