Navigacija

Seminari u Šapcu i Pančevu

Seminari

U okviru projekta „Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“ finansiranog od strane Evropske unije Privredna Komora Srbije, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Konzorcijum AFNOR, SIQ, DANAK, UL/FE/LMK i Akreditaciono telo Srbije u saradnji sa Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja, započeli su održavanje niza dvodnevnih seminara, kao deo Kampanje podizanja svesti o značaju akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti, seminarima u Šapcu i Pančevu sa temom infrastruktura kvaliteta - sistemi upravljanja životnom sredinom.

Cilj ovog projekta je da obezbedi tehničku pomoć ključnim institucijama i telima u oblasti standardizacije, akreditacije, metrologije i tela za ocenjivanje usaglašenosti u Republici Srbiji. Seminari koji će biti održani u 11 gradova širom Srbije, imaju ulogu da osim edukacije i obaveštavanja o akreditaciji i ocenjivanju usaglašenosti uopšte, podstaknu širenje svesti o njihovom značaju u odnosu na povećanje konkurentnosti srpske privrede i obezbeđivanju nesmetanog protoka roba na tršištu, uz istovremeno očuvanje visokog nivoa zaštite javnih interesa, kao što su zdravlje i bezbednost, zaštita potrošača i životne sredine.

Svaki od ovih seminara treba da ukaže na neophodnost harmonizacije zakonodavstva Republike Srbije sa zakonodavstvom EU kroz predstavljanje pravnog okvira infrastrukture kvaliteta EU i da pomogne svim učesnicima u procesu uspostavljanja modernog sistema infrastrukture kvaliteta i unutrašnjeg tržišta.
 
Predavači su bili: Vitomir Fister, pravni ekspert Evropske komisije zadužen za oblast akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti u okviru nacionalnog programa CARDS 2006 – Tehnička pomoć institucijama u oblasti infrastrukture kvaliteta u Srbiji, Rade Ostojić, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, Ljubica Živanić, šef odseka za sertifikaciju u Akreditacionom telu Srbije, Alojz Bitenc, ekspert iz Slovenije iz oblasti upravljanja životnom sredinom i Marjanca Zornik, ekspert iz Slovenije iz oblasti upravljanja životnom sredinom.

Prvog dana seminara predstavljene su teme koje su se odnosile na pravni okvir infrastrukture kvaliteta – slobodan protok robe i zaštita javnog interesa preko tehničkih propisa, standarda, ocenjivanja usaglašenosti i akreditacije, zadatke Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja na području upravljanja životnom sredinom – sadašnje stanje i planovi za budućnost, ulogu Akreditacionog tela Srbije u oblasti ocenjivanja usaglašenosti – dosadašnja iskustva ATS-a u ocenjivanju sertifikacionih tela i buduće aktivnosti, prezentaciju pravnog okvira EU u oblasti upravljanja životnom sredinom – iskustva Slovenije u sprovođenju, prezentaciju zahteva nove uredbe EMAS i pregled dobrih praksi u oblasti upravljanja životnom sredinom – iskustva Slovenije.

Drugog dana seminara koji je bio koncipiran kao okrugli sto na temu izazova, koje nosi budućnost i mogućim odgovorima razgovaralo se o razlikama između sistema EMAS-a i ISO 14001 i razlozima za tako mali broj organizacija koje imaju sistem EMAS, problemima koji se javljaju u transportu opasnog otpada zbog nedovoljnih količina istog, kao i rešenjima za odlaganje otpada i rešenjima u vezi energetskih ušteda.

Pravni okvir infrastrukture kvaliteta u EU, prezentacija Vitomira Fistera

Zadaci Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja na području upravljanja životnom sredinom, prezentacija Rada Ostojića

Uloga Akreditacionog tela Srbije u oblasti ocenjivanja usaglašenosti, prezentacija Ljubice Živanić

Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine, prezentacija Alojza Bitenca

Kratak uvod u evropsko i domaće EKO zakonodavstvo, prezentacija Marjance Zornik

EMAS - sistem upravljanja zaštitom životne sredine, prezentacija Marjance Zornik
 


Seminar u Šapcu

Alojz Bitenc, Vitomir Fister, Ljubica Živanić, Marjanca Zornik i Rade Ostojić na seminaru u Pančevu

Ljubica Živanić, ATS