Навигација

Семинари у Шапцу и Панчеву

Семинари

У оквиру пројекта „Техничка помоћ институцијама из области инфраструктуре квалитета у Републици Србији“ финансираног од стране Европске уније Привредна Комора Србије, Министарство економије и регионалног развоја, Конзорцијум AFNOR, SIQ, DANAK, UL/FE/LMK и Акредитационо тело Србије у сарадњи са Министарством животне средине и просторног планирања, започели су одржавање низа дводневних семинара, као део Кампање подизања свести о значају акредитације и оцењивања усаглашености, семинарима у Шапцу и Панчеву са темом инфраструктура квалитета - системи управљања животном средином.

Циљ овог пројекта је да обезбеди техничку помоћ кључним институцијама и телима у области стандардизације, акредитације, метрологије и тела за оцењивање усаглашености у Републици Србији. Семинари који ће бити одржани у 11 градова широм Србије, имају улогу да осим едукације и обавештавања о акредитацији и оцењивању усаглашености уопште, подстакну ширење свести o њиховом значају у односу на повећање конкурентности српске привреде и обезбеђивању несметаног протока роба на тршишту, уз истовремено очување високог нивоа заштите јавних интереса, као што су здравље и безбедност, заштита потрошача и животне средине.

Сваки од ових семинара треба да укаже на неопходност хармонизације законодавства Републике Србије са законодавством ЕУ кроз представљање правног оквира инфраструктуре квалитета ЕУ и да помогне свим учесницима у процесу успостављања модерног система инфраструктуре квалитета и унутрашњег тржишта.
 
Предавачи су били: Витомир Фистер, правни експерт Европске комисије задужен за област акредитације и оцењивања усаглашености у оквиру националног програма CARDS 2006 – Техничка помоћ институцијама у области инфраструктуре квалитета у Србији, Раде Остојић, Министарство животне средине и просторног планирања, Љубица Живанић, шеф одсека за сертификацију у Акредитационом телу Србије, Алојз Битенц, експерт из Словеније из области управљања животном средином и Марјанца Зорник, експерт из Словеније из области управљања животном средином.

Првог дана семинара представљене су теме које су се односиле на правни оквир инфраструктуре квалитета – слободан проток робе и заштита јавног интереса преко техничких прописа, стандарда, оцењивања усаглашености и акредитације, задатке Министарства животне средине и просторног планирања на подручју управљања животном средином – садашње стање и планови за будућност, улогу Акредитационог тела Србије у области оцењивања усаглашености – досадашња искуства АТС-а у оцењивању сертификационих тела и будуће активности, презентацију правног оквира ЕУ у области управљања животном средином – искуства Словеније у спровођењу, презентацију захтева нове уредбе ЕМАС и преглед добрих пракси у области управљања животном средином – искуства Словеније.

Другог дана семинара који је био конципиран као округли сто на тему изазова, које носи будућност и могућим одговорима разговарало се о разликама између система ЕMAS-a и ISO 14001 и разлозима за тако мали број организација које имају систем ЕМАС, проблемима који се јављају у транспорту опасног отпада због недовољних количина истог, као и решењима за одлагање отпада и решењима у вези енергетских уштеда.

Правни оквир инфраструктуре квалитета у ЕУ, презентација Витомира Фистера

Задаци Министарства животне средине и просторног планирања на подручју управљања животном средином, презентација Рада Остојића

Улога Акредитационог тела Србије у области оцењивања усаглашености, презентација Љубице Живанић

Системи управљања заштитом животне средине, презентација Алојза Битенца

Кратак увод у европско и домаће ЕКО законодавство, презентација Марјанце Зорник

EMAS - систем управљања заштитом животне средине, презентација Марјанце Зорник
 


Семинар у Шапцу

Алојз Битенц, Витомир Фистер, Љубица Живанић, Марјанца Зорник и Раде Остојић на семинару у Панчеву

Љубица Живанић, АТС