Navigacija

Godišnji seminar za ocenjivače ATS-a

Seminari

Godišnji seminar za ocenjivače Akreditacionog tela Srbije (ATS) održan je 22. decembra u prostorijama ATS-a. Seminaru su prisustvovali svi vodeći i tehnički ocenjivači ATS-a upisani u Registar ocenjivača i tehničkih eksperata.
Svake godine, tradicionalno, razmenjuju se iskustva između ocenjivača i razrešavaju se sve postojeće dileme u vezi primene dokumenata ATS-a, tumačenja referentnih dokumenata, kao i daju odgopvori na postavljena pitanja samih ocenjivača.

Tokom seminara prezentovana su izmenjena dokumenta sistema menadžmenta koja se odnose na rad ocenjivača i detaljno je objašnjena primena izmenjenih obrazaca koji se koriste u postupcima ocenjivanja. Predsednica Komisije za izbor i praćenje performansi ocenjivača, Biljana Tomić, predstavila je Izveštaj o radu Komisije u toku 2009. godine sa posebnim osvrtom na analizu zapažanja o radu ocenjivača koji su praćeni od strane predstavnika Komisije u toku ove godine.

Predstavnici ATS-a najavili su predstojeće izmene u dokumentima koje će biti u skladu sa izmenama EA odnosno ILAC smernica i dokumenata u narednoj godini.

Na skupu je vođena konstruktivna diskusija u vezi nedoumica u primeni novih obrazaca, razmenjena su iskustva iz realizovanih ocenjivanja i dat je niz konstruktivnih predloga koje će ATS u narednom periodu razmotriti i primeniti na odgovarajući način.
mr Natalija Jovičić Zarić, zamenik direktora ATS-a