Навигација

Годишњи семинар за оцењиваче АТС-а

Семинари

Годишњи семинар за оцењиваче Акредитационог тела Србије (АТС) одржан је 22. децембра у просторијама АТС-а. Семинару су присуствовали сви водећи и технички оцењивачи АТС-а уписани у Регистар оцењивача и техничких експерата.
Сваке године, традиционално, размењују се искуства између оцењивача и разрешавају се све постојеће дилеме у вези примене докумената АТС-а, тумачења референтних докумената, као и дају одгопвори на постављена питања самих оцењивача.

Током семинара презентована су измењена документа система менаџмента која се односе на рад оцењивача и детаљно је објашњена примена измењених образаца који се користе у поступцима оцењивања. Председница Комисије за избор и праћење перформанси оцењивача, Биљана Томић, представила је Извештај о раду Комисије у току 2009. године са посебним освртом на анализу запажања о раду оцењивача који су праћени од стране представника Комисије у току ове године.

Представници АТС-а најавили су предстојеће измене у документима које ће бити у складу са изменама ЕА односно ILAC смерница и докумената у наредној години.

На скупу је вођена конструктивна дискусија у вези недоумица у примени нових образаца, размењена су искуства из реализованих оцењивања и дат је низ конструктивних предлога које ће АТС у наредном периоду размотрити и применити на одговарајући начин.
мр Наталија Јовичић Зарић, заменик директора АТС-а