Navigacija

Saradnja sa TAIEX-om

Saradnja

Juče je u prostorijama Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja održan sastanak povodom ekspertske misije u organizaciji TAIEX-a na temu horizontalnog zakonodavstva koje reguliše oblast unutrašnjeg tržišta, infrastrukture kvaliteta i akreditacije. Glavna tema sastanka odnosila se na izradu novog Zakona o akreditaciji. Sastankom je predsedavala Jelena Popović, pomoćnik ministra za infrastrukturu kvaliteta u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja (MERR), a sastanku su prisustvovali i predstavnici MERR - mr Kosa Rašković, načelnik Odeljenja za infrastrukturu kvaliteta, Snežana Matić, viši savetnik i Jovan Petrović, savetnik, kao i predstavnici Akreditacionog tela Srbije (ATS) dr Dejan Krnjaić, direktor, Biljanja Tomić, načelnik Odeljenja za pravne i opšte poslove i Katarina Bogojević, samostalni savetnik.

Predviđeno je da radna grupa za izradu zakona započne sa radom u novembru, a Vitomir Fister, ekspert na projektu EU "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji", će takođe učestvovati u radu radne grupe.
mr Kosa Rašković, Jelena Popović i dr Dejan Krnjaić

Vitomir Fister, mr Kosa Rašković, Jelena Popović i dr Dejan Krnjaić