Навигација

Сарадња са TAIEX-ом

Сарадња

Јуче је у просторијама Министарства економије и регионалног развоја одржан састанак поводом експертске мисије у организацији TAIEX-а на тему хоризонталног законодавства које регулише област унутрашњег тржишта, инфраструктуре квалитета и акредитације. Главна тема састанка односила се на израду новог Закона о акредитацији. Састанком је председавала Јелена Поповић, помоћник министра за инфраструктуру квалитета у Министарству економије и регионалног развоја (МЕРР), а састанку су присуствовали и представници МЕРР - мр Коса Рашковић, начелник Одељења за инфраструктуру квалитета, Снежана Матић, виши саветник и Јован Петровић, саветник, као и представници Акредитационог тела Србије (АТС) др Дејан Крњаић, директор, Биљања Томић, начелник Одељења за правне и опште послове и Катарина Богојевић, самостални саветник.

Предвиђено је да радна група за израду закона започне са радом у новембру, а Витомир Фистер, експерт на пројекту ЕУ "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре квалитета у Републици Србији", ће такође учествовати у раду радне групе.
мр Коса Рашковић, Јелена Поповић и др Дејан Крњаић

Витомир Фистер, мр Коса Рашковић, Јелена Поповић и др Дејан Крњаић